ไร่เคียงธรรม ไร่ผักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

10 กันยายน 2558 แหล่งเรียนรู้ 0

ไร่ของเราตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เราผลิตผักอินทรีย์หลากหลายชนิด อาทิเช่น ผักสลัด, มะเขือเทศ รวมถึงผักพื้นบ้านของไทยเรา
การเดินทางสู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ของเราเริ่มต้นมาจากความตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต และที่สำคัญไม่แพ้กัน คืออาหารที่สะอาด ปลอดภัย และผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราได้พบว่าวิถีอินทรีย์เป็นคำตอบต่อสิ่งที่เรามองหา ดังนั้น ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เราได้ตัดสินใจซื้อที่แปลงเล็กๆ ใกล้ๆอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์และลมโชยเย็นในช่วงค่ำถึงรุ่งเช้า

raikeangthamp
สำหรับเรานั้น เกษตรอินทรีย์มีรากฐานมาจากความเข้าใจในธรรมชาติ เราเชื่อว่าธรรมชาติก็เหมือนกับคนเราที่ต้องการการพักผ่อนตามในเวลาที่เหมาะสม เราได้ยึดหลักนี้และดำเนินรอยตามโดยมีความเชื่อที่ว่าการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเข้าใจคือวิถีที่ควรเป็น
นอกจากตัวเราเอง เรายังได้พยายามร่วมมือกับเกษตรกรไร่อินทรีย์ในท้องที่เพื่อสนับสนุนวิถีอินทรีย์ที่ยั่งยืน
ความตั้งใจของเราคือผลิตผักที่มีคุณภาพสู่มือของท่าน

raikeangthamt

พันธกิจ
ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพดี
สนับสนุนวิถีอินทรีย์ด้วยการร่วมมือกับเกษตรกรอินทรีย์ในท้องที่
ผลักดันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมต่อลูกค้าและเพื่อนเกษตรกรอินทรีย์

raikeangtham

ไร่เคียงธรรม
188 หมู่ที่ 18, หมู่บ้านอุทุมพรพัฒนา
ต.หมูสี, อ.ปากช่อง, จ. นครราชสีมา
30130
โทรศัพท์: 044-929-924
โทรสาร: 044-929-924

http://www.ktveg.com

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น