ไอ้โง่ จับปลาเลี้ยงครอบครัว

7 กันยายน 2559 เครื่องมือเกษตร 0

“ไอ้โง่” หรือ “คอนโดดักปลา” เป็นเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อุปกรณ์ดักปลา ใช้วางดักปลาในน้ำ มีลักษณะเป็นโครงเหล็ก หุ้มด้วยตาข่ายไนลอนคล้ายๆ ลอบดักปลา แต่เอาหลายๆ อันมาวางเรียงกลับหัวกลับหาง ความยาวของ “ไอ้โง” หรือ “คอนโดดักปลา” อยู่ที่ขนาดและจำนวนลอบที่ใช้ทำ “ไอ้โง่” หรือ “คอนโดดักปลา” วิธีใช้จะใช้วางตามร่องน้ำ สามารถดักสัตว์น้ำได้ทุกชนิด

ngodakplapub ngodakplal ngodakplapos ngodakpladu

ปัจจุบันการใช้ไอ้โง่กำลังได้รับความนิยม เพราะลงทุนและแรงงานน้อย เพียงเอาไปวางไว้ตามร่องน้ำ ถึงเวลาก็ไปเก็บกู้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนการทำประมงชนิดอื่น

ngodakplanum ngodakplabo

ว่ากันว่า “ไอ้โง่” เดิมทีผู้ที่คิดและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์หากินด้วยการจับปลาน้ำจืด การใช้ไอ้โง่มาดักปลา ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างหนึ่ง ต่อมาชาวประมงแถวภาคใต้นำไปใช้จับสัตว์น้ำทะเล และขยายพื้นที่มาทำประมงในทะเลในเขตน่านน้ำของ จ.เพชรบุรี จากการที่ชาวประมงพื้นบ้านใน จ.เพชรบุรี ใช้ไอ้โง่ดักสัตว์น้ำทะเล และพบว่าระยะหลังทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งลดน้อยถอยลง ทำให้ไอ้โง่กลายเป็นจำเลยในสายตาของชาวประมงกลุ่มอื่น มองว่า เป็นเครื่องมือมหันตภัยที่ล้างเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลอย่างเห็นได้ได้ชัด

ngodakplawan

ขณะที่ “ไอ้โง่ “หรือ”คอนโดดักปลา” กลายเป็นจำเลยของสังคมบางกลุ่มที่มองว่า เป็นอุปกรณ์จับปลาที่ทำให้ปลาสูญพันธุ์ แต่ชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้ไอ้โง่ในการทำมาหากิน กลับมองว่า อวนลาก อวนรุน ที่ชาวประมงพื้นบ้านอีกกลุ่มใช้อยู่ เป็นอุปกรณ์ที่ล้างเผ่าพันธุ์สัตว์ทะเลเหมือนกัน เหตุไฉนจึงไม่ตกเป็นจำเลย และทางราชการก็ยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงชนิดนี้ได้

ngodakplajo ngodakplas

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น