เตาอบดิน

28 สิงหาคม 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราปลูกพืชที่สามารถนำส่วนต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้ง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ได้แก่ กล้วย หมาก หม่อน ดาวอินคา ไผ่ เป็นต้น เราสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจัย 4

เราเลือกการแปรรูปพืชในสวนด้วยการทำเป็นชาสมุนไพร ชาดอกไม้ และชาผลไม้ ในกระบวนการทำชานอกจากจะต้องตาก ลวกหรือนึ่ง และคั่ว แล้ว อาจจะต้องทำการอบ ดังนั้นเราจึงสร้างเตาอบแบบง่ายๆ ในแบบเตาอบดิน
วัสดุ​อุปกรณ์
– ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 100 ซม. 3 ท่อน
– เหล็กกล่อง 1×2 นิ้ว

แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ยาว 100 ซม. 3 แผ่น
– อิฐดินเผา 250 ก้อน พร้อมปูนซีเมนต์ ทราย สำหรับก่อ
– อิฐดินดิบ 100 ก้อน

ดินเหนียวปนทราย ขี้เลื่อย น้ำ

ลงมือทำ

 1. ออกแบบเตาอบดิน ขนาด กxยxส : 70x100x70 ซม. ด้านบนเป็นโดม
 2. ทำฐานรองเตาด้วยการก่ออิฐดินดิบสูง 70 ซม. ปูด้านบนด้วยแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ยาว 100 ซม. ก่อฐานรองเตาด้วยอิฐดินเผา
 3. นำท่อเหล็ก ​4 นิ้ว วางตามแนวเตา เจาะเป็นช่องสำหรับเป็นช่องลมเข้า แล้วก่ออิฐดินเผาเป็นผนังด้านข้างสูง 60 ซม.
  4.​นำถังเหล็ก 200 ลิตรวางบนเตาทำเป็นแบบแล้วก่ออิฐดินเผาปิดเตาเป็นโดม ก่อปิดด้านหลัง รอจนแห้ง
 4. ทำโพรงด้านบนเตาเยื้องมาทางด้านหน้า แล้วนำท่อเหล็ก ​4 นิ้ววางบนเตาทำเป็นปล่องควัน ก่ออิฐปิดให้มิด
  ุ6. ก่ออิฐดินเผาด้านหน้าเป็นรูปโค้งเป็นประตูทางเข้า รอจนปูนแห้งประมาณ 1 สัปดาห์
 5. นำอิฐดินดิบก่อปิดด้านนอกเตาโดยรอบ ฉาบด้วยดินให้เรียบ (อิฐดินดิบ ดินก่อ ดินฉาบ ใช้ดินเหนียวปนทรายผสมแกลบหรือขี้เลื่อย เติมน้ำแล้วย่ำให้เข้ากันจนหนืด) รอดินฉาบแห้งประมาณ 1 สัปดาห์
 6. ทำสีเตาด้วยดินสี โดยใช้ทรายละเอียดผสมดินเหนียวเล็กน้อย แล้วเติมสีดิน ใส่น้ำ คนให้เข้ากันจนเป็นครีม ฉาบดินสีรอบๆเตา ตกแต่งให้สวยงาม
 7. นำชั้นวางสแตนเลสเข้าไปวางในเตาสำหรับเป็นชั้นวางถาดอบ
 8. ทำประตูปิดเปิดช่องทางเข้าด้วยแผ่นเหล็กที่ตัดเท่าประตูเตา ทำเป็น 2 ชั้น โดยใช้ไม้เป็นฐานรอง

การใช้งาน

 1. ศึกษาการใช้อุณภูมิในการอบให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีตัวอย่าง การอบชาที่อุณภูมิ 40-60 องศา ใช้ถาดใส่ถ่านร้อน นำไปวางในเตา ถ่านจะค่อยๆ เผาไหม้ปล่อยความร้อนออกมา 2-3 ชั่วโมง หมั่นเติมถ่านทุกๆ 2 ชั่วโมง หากต้องการความร้อนสูงขึ้นให้เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงตามต้องการ
 2. การเผาไหม้ในเตา ความร้อนจะส่งขึ้นทางด้านบนทางปล่องด้านหน้า ทำให้ความร้อนถูกกระจายไปทั่วทั้งเตา โดยดูดอากาศมาเติมที่ด้านล่างตามแนวรูท่อที่ฝังไว้

เตาอบดิน ใช้พลังงานชีวมวล สามารถใช้ในการอบแห้งสมุนไพร อบขนม อบอาหาร ได้ตามต้องการ ทำจากวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ประหยัด และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น