กล้วยพัด กล้วยประดับรูปทรงสวยงาม

29 พฤษภาคม 2558 ไม้เลื้อย 0

กล้วยพัดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่น มีลำต้นคล้ายปาล์มแต่ก็มิใช่ปาล์ม แม้ว่ามีใบคล้ายกล้วย แต่ก็ไม่ใช่กล้วยแม้ว่าจะอยู่ในวงศ์เดียวกันกับกล้วย แต่ก็อยู่ในสกุลต่างกันและมีลักษณะร่วมกันไม่มากนัก แท้จริงแล้วกล้วยพัดเป็นพืชในสกุลเดียวกับปักษาสวรรค์ และเป็นพืชที่เรียกว่าโมโนไทพิกนั่นคือ มีเพียงชนิดเดียวของสกุลนี้ ลักษณะกล้วยพัดมีความโดดเด่นที่ใบเรียงตั้งขึ้นคล้ายพัดจีนเป็นพืชพื้นเมืองของเกาะมาดากัสการ์ ในมหาสมุทรอินเดียส่วนในประเทศไทยนั้นมีตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานปัจจุบันมีการปลูกกล้วยพัดในสถานที่ต่างๆ มากมายเพราะมีลักษณะลำต้นไม่ใหญ่เกินไป รูปทรงสวยงาม ดูแลง่ายและไม่ทิ้งกิ่งก้านหรือใบให้เกะกะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis
ชื่อวงศ์ : Strelitziaceae
ชื่อสามัญ : Traveller’s- tree
ชื่อพื้นเมือง : กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา กล้วยศาสนา

ลักษณะทั่วไป (Characteristic)
ไม้ต้นขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรงสีน้ำตาลไม่แตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อสั้นๆ ลักษณะคล้ายปาล์ม กิ่งก้านแผ่คล้ายพัดกว้างประมาณ 3 เมตร

  • ใบ (Foliage) : ใบคล้ายกล้วยแต่มีขนาดใหญ่หนา และมีก้านยาวกว่า ใบเรียงตรงข้ามซ้อนชิดกัน 2 ข้าง ปลายยอดลำต้นแผ่ออกเป็นรูปคล้ายพัด
  • ใบรูปขอบขนาน กว้าง 0.6-1 เมตร ยาว 1.5-3 เมตร ปลายใบมน โคนใบตัดหรือเบี้ยว ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2-3 เมตร โคนก้านขยายออกเป็นกาบหุ้มลำต้น ระหว่างกาบ
    มีน้ำขังอยู่
  • ดอก (Flower) : สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกด้านเดียวตามซอกใบระหว่างใบที่ 1-4 นับจากใบล่าง ก้านช่อดอก ยาวประมาณ 1 เมตร มีกาบขนาดใหญ่ 10-12 กาบ สีขาว แต่ละกาบยาว 50 เซนติเมตร มี 10-15 ดอก ไม่มีก้านดอก มีใบประดับยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปลายเเหลม ผล (Fruit) :
  • ผลแห้งแตกกลางพู ทรงกระบอก ยาว 7-10 เซนติเมตร เปลืองเเข็งมาก กินไม่ได้ เมล็ดกลม เมื่อแก่เป็นสีน้ำเงินเข้ม

klauypadkab klauypaddok klauypadkan

การขยายพันธุ์
เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเกาะมาดากัสคาร์ขยายพันธุ์ด้วยหน่อและเมล็ดขึ้นได้ดีในที่สูง20800เมตรจากระดับน้ำทะเล

การดูแล
แสง กล้วยพัดชองแสงแดดจัด ควรปลูกไว้กลางแจ้ง
น้ำ ให้น้ำพอประมาณอย่าให้ขังแฉะ ต้องการความชื้นสูง
ดิน ดินที่ปลูกควรเป็นดินที่อมความชื้นได้บ้าง
ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก บริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง

klauypadkor

การขยายพันธ์ ดยการแยกหน่อ

klauypadkla

โรคและแมลง ทนทางต่อโรคและแมลงมาก

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :

ปลูกประดับสวนเพื่อเป็นจุดเด่นหรือเรียงแถวเพื่อเป็นฉากบังสายตา
มีใบแผ่กางสวยงาม เวลาปลูกควรเผื่อพื้นที่สำหรับใบที่แผ่กาง ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีลมแรงจะทำให้ใบแตกไม่สวย ปลูกริมทะเลได้

 

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้เลื้อย

แสดงความคิดเห็น