การทำถังหมักเพื่อกสิกรรมไร้สารพิษ

10 พฤศจิกายน 2558 เครื่องมือเกษตร 0

ถังพลาสติก ถังแกลลอน ถังหมักปุ๋ย ถังติดก๊อก ถังขนาด 1000 ลิตร ,200 ลิตร ,150 ลิตร ,120 ลิตร ,60 ลิตร ,50 ลิตร ,30 ลิตร ทำถังหมักเพื่อกสิกรรมไร้สารพิษ

 1. เพื่อจัดทำถังหมักขยะเปียก หมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
 2. เพื่อให้สามารถกรองเอากากออก กรองเอาน้ำที่ย่อยสลายแล้วใส่ภาชนะแกลลอนไปใช้งานทำปุ๋ยดินหมักในแปลงกสิกรรม
 3. เพื่อไขก๊อกเอาน้ำหมักที่ย่อยสลายแล้ว นำไปเทราดทับส่วนบนถังหมักได้ เป็นการกระตุ้นการย่อยสลาย กลับขยะในถังหมักทุกๆวัน
 4. เพื่อช่วยแยกขยะมาทำปุ๋ย ลดปริมาณขยะให้กับเทศบาล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลิ่นเหม็น อากาศเป็นพิษ

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์

 1. ตัวสว่านเจาะ
 2. ดอกสว่าน hole saw 32 mm. ใช้เจาะถังติดตั้งวาล์ว
 3. ดอกสว่านขนาด 4 หุนหรือ 1/4″ ใช้เจาะท่อ pvc ทำไส้กรอง
 4. ก๊อก วาล์ว ประเก็นยาง ข้อต่อ ข้องอ

tangmakwas

วิธีทำ

 1. เจาะรูถัง(กรณีที่ไม่มีรูสำเร็จ) ใช้ดอก hole saw ตามขนาดที่ต้องการ ขนาดข้อต่อ 1″ ใช้ดอกสว่าน 32 mm.
 2. ติดตั้งไส้กรองที่เตรียมไว้
 3. ประกอบให้เข้าที่ (ตามรูป)ใช้ประเก็นยางกันรั่ว ทำประเก็นยางใช้ท่อแป็บ 2 ขนาด ตัดเป็นวงแหวน(ตามรูป) หรือยาด้วยกาวอีพ๊อกซี่

tangmaktor tangmaktorn tangmaktort

หมายเหตุ การติดตั้งไส้กรองจะเป็นแบบวางราบ หรืองอฉากตั้ง ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปทรงของถังหมัก
…ถ้าด้านข้างถังหมักเป็นแบบแนวดิ่ง ก็ติดตั้งไส้กรองแบบตรง (แต่ต้องหาวัสดุวางรองไส้กรองที่ก้นถัง)
…ถ้าด้านข้างถังหมักเป็นแบบเอียงออก ปากกว้างก้นถังสอบเข้า ต้องประกอบไส้กรองแบบมีข้องอ

โดย ครูกมล พรหมมาก

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น