ข้าวใส่ใจ ชาวนาสุขใจ

21 สิงหาคม 2558 แหล่งเรียนรู้ 0

ข้าวใส่ใจเป็นข้าวที่ผลิตจากชาวนาโดยตรง การซื้อข้าวใส่ใจคือการให้กำลังใจและสนับสนุนให้ชาวนาไทยมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเรามาร่วมกันช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตร สู่วิถิเกษตรอินทรีย์ เพื่อชาวนาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่ดี “ซึ่งเป็นวิถีที่ยั่งยืน”

เรารวมตัวกันขึ้นจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแม่ปะเหนือ จังหวัดตาก เพื่อผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับชุมชนและสมาชิกด้วยกันเอง เป้าหมายต่อไปคือผลิตข้าวหอมอินทรีย์ เพื่อส่งต่อความใส่ใจในการทำนาให้กับผู้บริโภคโดยตรงให้เราได้รับรู้ถึงวิถีแห่งการปลูกข้าว วิถีแห่งการกินข้าว วิถีชีวิตที่คนไทยต้องภูมิใจ

….ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวนาไทยตลอดไป

…”วิถีชีวิตที่ยั่งยื่น”….

kawsaijais kawsaijaiklong

ข้อมูลทั่วไป
วิสาหกิจชุมชนข้าวใส่ใจ เป็นกลุ่มชาวนาที่ต่อยอดมาจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแม่ปะเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หลักๆ กลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนี้รวมตัวขึ้นมาเพื่อผลิตเมล็มภัณฑ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับชุมชนและสมาชิกด้วยกันเอง แต่อย่างไรก็ดีปริมาณความต้องการของพันธ์ุข้าวก็ยังไม่มากพอ ทำให้เกษตรกรต้องขายข้าวส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือจำนำกับรัฐบาล พวกเขาจึงมีเป้าหมายต่อไปที่จะขายข้าวหอมมะลิคุณภาพถึงมือผู้บริโภค

เพจนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวนาได้ส่งต่อความใส่ใจในการปลูกข้าว เพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีแห่งการปลูกข้าว วิถีแห่งการกินข้าว วิถีชีวิตที่คนไทยต้องภูมิใจ

เรามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและขายข้าวอย่างยังยืนต่อไป….

ภารกิจ
เราจะส่งต่อความใส่ใจในการปลูกข้าว เพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีแห่งการปลูกข้าว วิถีแห่งการกินข้าว วิถีชีวิตที่คนไทยต้องภูมิใจ

มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและขายข้าวอย่างยังยืนต่อไป….

We provide you how much we care for rice planting. You will learn more the farmer and rice culture which is the valuable Thai culture you should be proud.

Join with us to support Thai farmers for their sustainable life

kawsaijaiop

ผลิตภัณฑ์
ข้าวอินทรีย์ – ไม่ใช้สารเคมีใดๆ

  • ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
  • ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
  • ข้าวสามกษัตริย์123อินทรีย์

ข้าวปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)

  • ข้าวหอมมะลิ
  • ข้าวสามกษัตริย์

เรามีข้าวสองชนิดให้เลือกทานคะคือข้าวอินทรีย์และข้าวปลอดภัย(GAP) ดังนี้

  • ข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีใดจึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คนปลูก และคนกินข้าวแม้เราจะยังไม่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่ทุกการสนับสนุนของคนกินข้าวจะเปลี่ยนแนวคิดให้สมาชิกเราให้เปลี่ยนวิธีการทำเกษตรเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นวิถีที่ยั่งยืน
  • ข้าว GAP เป็นข้าวปลอดภัยคือข้าวที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่ถูกควบคุมโดยมาตรฐานเกษตรปลอดภัย(GAP) มีการตรวจสอบคุณภาพและสารตกค้างของผลผลิตก่อนบรรจุลงถุงจึงหมดห่วงเรื่องสารเคมีตกค้างและความปลอดภัย

kawsaijaidam kawsaijaiplang kawsaijainam kawsaijaina kawsaijaikla

มาดูกันว่าข้าวใส่ใจของเราดีอย่างไร
– ข้าวใส่ใจ เป็นข้าวที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยชาวนา
– ข้าวใส่ใจ เป็นข้าวที่ปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ (Organic)
– ข้าวใส่ใจ เป็นข้าวคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจากแปลงนาส่งตรงถึงมือคุณ
– ข้าวใส่ใจ เป็นข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย GAP หมดห่วงเรื่องสารเคมีตกค้าง

การซื้อข้าวใส่ใจ คือการให้กำลังใจและสนับสนุนให้ชาวนาไทยมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เรามีข้าวทั้งหมด 4 ประเภท นั่นก็คือ ข้าวหอมมะลิขัดขาว ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสามกษัตริย์ แต่ละอย่างมีดีอย่างไรน้า
1. ข้าวหอมมะลิดีอย่างไร
ข้าวใส่ใจ เป็นข้าวหอมพันธุ์ ดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวขึ้นชื่อของไทย
– มีกลิ่นหอมเย็นเหมือนดอกไม้ ไม่ว่าจะเก็บไว้นานแค่ใหนกลิ่นหลังจากหุงจะยังคงหอมฟุ้ง
– มีความนุ่ม จะคงความนุ่มแม้ปล่อยไว้นานจนเย็น
– เป็นข้าวไวต่อแสง ไม่ว่าจะปลูกเมื่อไร ข้าวจะออกรวงช่วยเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ข้าวคุณภาพดีจึงเป็นข้าวที่ปลูกได้ปีละครั้งเท่านั้น
– เป็นข้าวไทยที่ได้รับรางวัลประกวดข้าวโลก TRT World Rice Conference
– ข้าวใส่ใจเป็นข้าวที่ผลิตจากกลุ่มผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลแม่ปะ จึงมั่นใจในคุณภาพข้าว ซึ่งผ่านการดูแลอย่างดี ไม่ให้มีสิ่งเจือปนหรือเมล็ดพันธุ์ปนมากกว่า 2%

2. ข้าวกล้องหอมมะลิดีอย่างไร
ข้าวกล้องใส่ใจ เป็นข้าวพันธุ์ “ดอกมะลิ 105” นอกจากจะมีความนุ่มและหอมกว่าข้าวกล้องทั่วๆไปยังได้คุณประโยชน์ของข้าวกล้องเต็มๆ
– ใยอาหารสูง ทำให้อิ่มท้องนาน ลดความรู้สึกอยาก ช่วยระบบขับถ่าย
– วิตามินบีสูง ลดความเครียด บำรุงระบบประสาทและสมอง
– ธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆสูง มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและกระดูก

3. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีอย่างไร
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เกิดจากการผสมสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมนิล จึงมีความนุ่มจากข้าวหอมมะลิ และได้ประโยชน์จากข้าวสีม่วง ซึ่งเป็นแหล่งรวม สารต้านอนุมูลอิสระ เทียบเท่ากับผลเบอร์รี่ และยังอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ธาตุสังกะสี เหล็ก ลูทีน ใยอาหาร วิตามินอีและบีสูง
– ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง หัวใจและความดันโลหิต
– ลดคอเรสเตอรอล
– ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
– บำรุงเม็ดเลือด ระบบประสาทและสมอง

4. ข้าวสามกษัตริย์ 123 ดีอย่างไร
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบความนุ่มของข้าวขัดสีแต่ได้ประโยชน์มากกว่าจากข้าวกล้องและข้าวสีม่วงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโอเมก้า 3 ธาตุสังกะสี เหล็ก ลูทีน ใยอาหาร วิตามินอีและบีสูง มีส่วนผสมดังนี้
– ข้าวไรซ์เบอร์รี่1 ส่วน
– ข้าวกล้องหอมมะลิ 2 ส่วน
– ข้าวหอมมะลิขัดสี 3 ส่วน

kawsaijailogo

ข้าวอินทรีย์คุณภาพจากชาวนา
31 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด, 63110
Line Shop: ข้าวใส่ใจ ชาวนาสุขใจ
โทรศัพท์ 087-212-6599/ 099-138-1027
อีเมล khaosaijai@gmail.com

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น