จุลินทรีย์ก้อน

1 สิงหาคม 2022 เกษตรยั่งยืน 0

เราทำสวนเกษตรผสมผสาน ที่ประกอบด้วยการทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เราเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศน์บ่อปลา เราจึงมีพืชน้ำหลากหลายในบ่อ ซึ่งเป็นทั้งอาหารโดยธรรมชาติ ช่วยบำบัดน้ำ และเป็นที่หลบภัย

แต่การนำพืชน้ำมาใช้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและปลา

พืชที่เจริญเติบโตในบ่อจะมีอินทรีย์วัตถุตกลงในบ่อทำให้เกิดการเน่าเสีย ส่งผลให้น้ำในบ่อมีอากาศน้อยลงและเกิดการเน่าเสียเป็นทวีคูณ ซึ่งเราสามารถนำพืชน้ำเหล่านี้มาทำเป็นอาหารสัตว์ และปุ๋ยหมักชีวภาพได้
การดูแลน้ำ เราสามารถใช้จุลินทรีย์ก้อนมาช่วยในการจัดการได้

การเตรียมจุลินทรีย์
เราสามารถใช้จุลินทรีย์ดีที่มีในท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสม ประกอบด้วย

 • จุลินทรีย์จากการหมักพืชสด น้ำหมักชีวภาพที่จะเป็นจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายพืชได้ดี
 • จุลินทรีย์จาวปลวก เป็นจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแข็งๆได้อย่างรวดเร็ว
 • จุลินทรีย์อมิโนโปรตีน เป็นจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากสัตว์ ช่วยย่อสลายโปรตีนได้ดี
 • แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ช่วยย่อยสลายแก๊สไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟล์) ที่สะสมบริเวณก้นบ่อ
 • เชื้อราขาว ช่วยกระตุ้นการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและเส้นใยต่างๆได้ดี
  เรานำส่วนผสมที่เป็นน้ำจากน้ำหมักชีวภาพพืช จุลินทรีย์จาวปลวก จุลินทรีย์อมิโนโปรตีน มารวมกันแล้วผสมน้ำ 1:1 (จุลินทรีย์ 1 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน) ใส่น้ำตาลไม่พอกสี 1 ใน 10 ส่วน ( น้ำตาล 1 ส่วนต่อส่วนผสมน้ำ 10 ส่วน) เพื่อเป็นอาหารจุลินทรีย์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ใส่ในภาชนะปิดด้วยวัสดุที่ระบายอากาศได้ เช่น กระสอบ พักไว้ 2-3 วัน ให้จุลินทรีย์เติบโต จากนั้นเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงลงไปแล้วคนให้ทั่ว นำไปใช้งานต่อ

การปั้นก้อน เตรียมวัตถุดิบ
รำละเอียด เป็นอาหารของจุลินทรีย์
รำหยาบ เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์
ดินขุยไผ่ เป็นส่วนเชื้อราขาว ที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ และทำให้ก้อนจุลินทรีย์มีน้ำหนัก

 • นำรำละเอียด 1 ส่วน รำหยาบ 1 ส่วน ดินขุยไผ่ 2 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเติมจุลินทรีย์น้ำลงไปผสมให้มีความชื้นพอจะปั้นก้อนได้
 • ปั้นก้อนจุลินทรีย์ขนาดเท่ากำปั้น แล้วนำมาวางเป็นแถว ไม่ให้ก้อนติดกัน ช่วยเพิ้มพื้นที่หายใจของจุลินทรีย์และป้องกันก้อนติดกัน
 • ปิดด้วยวัสดุคลุม ป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ และรักษาความชื้นของก้อนจุลินทรีย์ พักไว้ 7-15 วัน จนกระทั่งจุลินทรีย์ก้อนเย็นและแข็งตัว จุลินทรีย์จะมีเส้นใยสีขาว จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี ก็พร้อมจะนำไปใช้งาน

การใช้งาน

 • นำจุลินทรีย์ก้อนโยนลงในบ่อ ด้วยปริมาณจุลินทรีย์ 1 ก้อนต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ก้อนจุลินทรีย์จะจมลงไปในน้ำและช่วยบำบัดน้ำ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ ปรับสภาพน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

ใช้ธรรมชาติดูแลน้ำ กำจัดของเสีย เพิ่มปริมาณอ็อกซิเจนในน้ำ ช่วยดูแลระบบนิเวศบ่อปลา เรื่องง่ายๆที่ทำเองได้

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เกษตรยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น