ชะแลง งัดสิ่งของหรือขุดดิน

13 ธันวาคม 2559 เครื่องมือเกษตร 0

เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทําด้วยท่อนเหล็กมีปลายแบน สําหรับงัดสิ่งของหรือขุดดิน

chalangs

ชะแลงเล็บเหยี่ยว :
ปลายด้ามแหลม เอาไว้ใช้สำหรับการเจาะและงัด ส่วนปลายอีกด้านเซาะร่องไว้สำหรับงัดตะปู
ปลายอีกข้างแบนเรียบ เหมาะสำหรับการแซะ งัดคิ้วและบัวออกจากผนังหรือชิ้นงาน

chalangsa
ชะแลงหกเหลี่ยม :
รูปทรงหกเหลี่ยม ช่วยให้จับได้แน่น ไม่ลื่นหลุดขณะใช้งาน แข็งแรงทนทาน
ปลายด้านงอมีไว้สำหรับเกี่ยวและงัด เซาะร่องไว้สำหรับงัดตะปู
ชะแลง ด้ามตรงปลายอีกด้านแบน ใช้สำหรับแซะและงัด ส่วนปลาย อีกด้ามแหลม ใช้สำหรับเจาะและทำลาย เป็นเครื่องมือพื้นฐาน สำหรับงานรื้อถอน

chalange
ชะแลงปลายงอ :
ด้ามจับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมน เพิ่มความแข็งแรง ทนโมเมนต์ดัดได้ 975 ฟุต-ปอนด์ เคลือบสีแหลืองทั้งชิ้น ปลายทั้ง 2 ด้าน เซาะร่องสำหรับงัดตะปู
รูปทรงแบน เหมาะสำหรับการสอด แซะและงัด ปลายทั้ง 2 ด้านเซาะร่องสำหรับงัดตะปู

chalanga

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น