การชำปล้องไผ่

6 พฤษภาคม 2558 วิชาเกษตรพึ่งตน 0

การขยายพันธุ์วิธีนี้จะต้องทำการคัดเลือกลำที่มีอายุประมาณ1 ปี แล้วนำมาตัดเป็นท่อนๆ โดยให้แต่ละท่อนมี 1 ข้อ ซึ่งการใช้ท่อนตัด 1 ข้อ จะต้องตัดตรงกลางและให้รอยตัดทั้งสองห่างจากข้อประมาณ 1 คืบ และควรเป็นลำที่มีแขนงติดอยู่โดยจะต้องตัดให้แขนงเหลือยาวประมาณ 1 คืบด้วย จากนั้นจึงนำไปชำในแปลงเพาะชำ โดยวางให้ข้ออยู่ระดับดินและให้ตาหงายขึ้น ระวังอย่าให้ตาได้รับอันตราย แล้วใส่น้ำลงในปล้องไผ่ให้เต็ม และคอยเติมน้ำให้อยู่เต็มอยู่เสมอการเพาะวิธีนี้จะต้องหมั่นดูแลรดน้ำให้ความชุ่มชื่นอยู่เสมอหลังจากนั้นประมาณ2-4 สัปดาห์จะพบหน่อและรากแตกออกมา เมื่อหน่อแทงรากแข็งแรงเต็มที่ ประมาณ 6-12 เดือน จึงทำการย้ายปลูกได้

การขยายพันธุ์ไผ่ ด้วยวิธีการชำปล้อง
ไผ่ที่จะนำมาชำ ให้คัดเลือกลำที่มีอายุประมาณ1 ปี แล้วนำมาตัดเป็นท่อนๆ โดยให้แต่ละท่อนมี 1 ข้อ
วิธีการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการชำปล้อง
การเตรียมแปลงเพาะชำ
ใช้ท่อซีเมนต์ขนาดใดก็ได้ นำไปวางในที่โล่งโปรง อากาศถ่ายเทสะดวก ใส่ดินที่ย่อยละเอียด และผ่านการตากแดดฆ่าเชื้อแล้วประมาณ 1 อาทิตย์ ใส่ประมาณ 1/4 ของท่อ
หรือจะชำในแปลงเพาะ ควรทำการปรับหน้าดินในกรณีที่เป็นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง แต่ถ้าพื้นที่ลุ่มควรทำการยกร่องเพื่อมีการระบายน้ำดี หลังจากนั้นจึงทำการย่อยดิน ตากดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์

chamkorpaitungbor

การเตรียมกิ่งชำ
การเตรียมกิ่งชำ
1. ทำการคัดเลือกลำที่มีอายุประมาณ 1 ปี
2. นำมาตัดเป็นท่อนๆแต่ละท่อนมี 1 ข้อ โดยจะต้องตัดตรงกลางท่อนให้รอยตัดทั้งสองอยู่ด้วยยาวประมาณ 1 คืบ จากนั้นแช่น้ำยาเร่งรากไว้ประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง
นำท่อนพันธุ์ไผ่ใส่ในท่อเพาะชำ ประมาณท่อละ 20 ท่อนพันธุ์ จากนั้นกลบทับด้วยดินขุยไผ่ และหาฟางและใบไผ่มาคลุมเพื่อเก็บความชื้น

chamkorpaichaechamkorpaimok

การชำไผ่ในท่อซีเมนต์
วิธีการชำไผ่

  1. นำปล้องไผ่ที่แช่น้ำยาเร่งรากเรียบร้อยแล้วไปชำในแปลงเพาะชำที่เตรียมไว้หรือท่อซีเมนต์
  2. การวางกิ่งชำ ให้วางอยู่ระดับดินและให้ตาหงายขึ้น ระวังอย่าให้ตาได้รับอันตราย เพราะจะทำให้หน่อไม่งอก
  3. เมื่อชำเสร็จแล้วควรรดน้ำให้ชุ่มทันที
  4. ทำหลังคาทางมะพร้าวหรือบังแดด
  5. หมั่นดูแลรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน หลังจากนั้นประมาณ 2-4 สัปดาห์ จะพบหน่อและรากแตกออกมา ประมาณ 1-2 เดือน จึงทำการเลื่อยลำเก่าออก แล้วจึงย้ายมาชำในถุงพลาสติกต่อเพื่อให้สะดวกในการขนย้ายปลูก ซึ่งจะใช้ถุงพลาสติกขนาด 5 x 8 นิ้ว (เลือกขนาดถุงให้เหมาะกับขนาดไผ่ที่จะนำมาปลูก)

chamkorpairak chamkorpairaks
เมื่อไผ่เจริญเต็มที่จึงค่อยๆ เปิดหลังคาที่คลุมไว้ออก จนกระทั่งสามารถเจริญได้ดีในที่กลางแจ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือน จึงทำการย้ายปลูกในหลุมปลูกต่อไป
การเตรียมดินสำหรับใส่ในถุงเพาะชำ

การเตรียมวัสดุเพาะชำไผ่
ส่วนผสม

  • แกลบดำ 1 ส่วน
  • แกลบดิบ 1 ส่วน
  • ดินขุยไผ่ 1 ส่วน

วิธีทำ

  • นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใช้ได้เลย
  • ชำในท่อไว้ประประมาณ 1 เดือน (รากงอกออกมารอบข้อปล้องไผ่) ก็สามารถย้ายมาลงถุงชำต่อ เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย

chamkorpaitung

ชำไผ่ในถุงพลาสติก เพื่อง่ายต่อการขนย้ายไปปลูก
นำดินเพาะชำ ใส่ในถุงดำซึ่งจะใช้ถุงพลาสติกขนาดประมาณ 5 x 8 นิ้ว (เลือกขนาดถุงให้เหมาะกับขนาดไผ่ที่จะนำมาปลูก) จากนั้นย้ายพันธุ์ไผ่ที่แตกราก และกิ่งเต็มที่ ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงทำการเลื่อยลำเก่าออก แล้วจึงย้ายลงถุงพลาสติกเพื่อให้สะดวกในการขนย้าย

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น