ช่องแสงขวดแก้ว

6 มิถุนายน 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึงในรูปแบบบ้านดิน การทำผนังบ้านดินให้มีช่องแสงเราใช้ขวดใสและขวดสีมาประยุกต์ทำช่องแสงเพื่อลดการใช้หลอดไฟฟ้า


ช่องแสงขวดแก้วทำง่ายๆ ได้ดังนี้

  1. นำเหล็กเส้นขนาดเล็กมาเชื่อมติดกับน็อต ให้น็อตเอียงเล็กน้อย (ประมาณ 15 องศา) ทำเป็นเหล็กเคาะขวดแก้ว
  2. นำขวดใสและขวดสี มาวางบนชุดตัดขวดแก้ว ปรับขนาดความยาวตามที่เราต้องการ กดขวดให้เป็นรอยตัดแล้วหมุนขวดให้ตัดโดยรอบขวด
  3. ใช้เหล็กเคาะขวดแก้ว สอดปลายด้านน็อตเข้าไปในขวด แล้วเคาะเบาๆตามรอยตัดด้านใน แก้วจะร้าวตามแนวตัด เคาะตามแนวโดยรอบแก้วจะแตกออกมาตามแนวตัด
  4. นำแก้วที่ตัดแล้วไปลบคม โดยนำรอยตัดไปขัดด้วยกระดาษทรายน้ำละเอียดหรือหินลับมีด ขัดให้รอยคมหายไป
    การนำไปใช้งาน
  5. นำช่องแสงขวดแก้วใส่ในผนังกำแพงดินตามจุดที่เราต้องการให้แสงในขณะก่อกำแพง รอจนแห้ง ฉาบตกแต่ง จะได้ช่องแสงตามสีของขวดแก้วในกำแพงดิน
  6. สามารถประยุกต์การตัดขวดแก้วนำไปใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้เช่น แจกัน โคมไฟ ขวดใส่สิ่งของต่างๆ ได้ตามต้องการ

ช่องแสงขวดแก้ว นำขวดแก้วที่ไม่ใช้งาน มาตัดเป็นช่องแสง ลดค่าใช้จ่าย ประหยัด ใช้งานได้จริง และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น