ตู้ถัง

การทำเกษตรในปัจจุบัน เป็นช่วงยุคสมัยที่แรงงานมีจำกัด ทางอออกของเกษตรกรที่ทำเกษตรพึ่งตนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งอาจหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการและอาจจะต้องทำเอง เมื่อเป็นเกษตรกรที่ใช้เครื่องมือในการทุ่นแรง

ทำให้เครื่องมือที่ใช้มีมากมาย ทั้งเครื่องมือตัด ผ่า เลื่อย ขุด ถาก ถาง เจาะ ตัก ถม ขนย้าย …
จอบ เสียม ชะแลง พลั่ว มีด(มีดโต้,มีดเหน็บ,มีดตัดอ้อย,มีดพร้า,มีดหวด,…) กรรไกร กรรไกรตัดกิ่ง เลื่อยตัดกิ่ง เลื่อย เลื่อยยนต์ เลื่อยวงเดือน เลื่อยฉลุ เลื่อยตัดเหล็ก เลื่อยโซ่ สว่าน คีม ประแจ …

หลังจากมองไปรอบตัว แล้วลองมองหาสิ่งที่จะมาทำตู้เก็บเครื่องมือเหล่านี้ จึงสรุปได้ออกมาว่าทำ ตู้ถัง 200 ลิตร น่าจะดี มาลงมือกันเลย

วัสดุ

 • ถังเหล็ก 200 ลิตร
 • ไม้อัด หนาพอที่จะรับน้ำหนัก
 • ยางกันบาด แบบกระดูกงู
 • บานพับ ,มือจับ, สายยูคล้องประตู 3 ท่อน ,น็อต

เครื่องมือ

 • เครื่องเจียไฟฟ้า ใช้ตัดถัง
 • เลื่อยฉลุไฟฟ้า ตัดไม้อัด
 • สว่านไฟฟ้า เจาะรูใส่น็อต
 • ไขควง ,กระดาษทรายขัดเหล็ก/ไม้ ,ตะไบ

ลงมือทำ

 1. นำถัง 200 ลิตร มาทำความสะอาด โดยเปิดฝาออก แล้วใส่น้ำผสมผงซักฟอก ประมาณ 10 ลิตร ใส่ลงไป ปิดฝา แล้วเขย่า กลิ้งไปมา ให้ทั่วถัง แล้วเทน้ำออก
 2. นำถังมาวาดแบบประตูเปิด ขนาด กว้าง 45 ซม. กำหนดความสูงให้สูงจากขอบถังข้างละ 5 ซม. ทำขอบมนโค้ง ด้วยการวัดจากมุมเส้นตัดขอบ 7 ซม. วาดให้โค้งรับขอบประตู
 3. ใช้เครื่องเจียใส่ใบตัดเหล็ก ตัดตามเส้นที่วาดไว้ แล้วใช้ตะไบถูลบคม ขัดด้วยกระดาษทรายข้ดเหล็กให้เรียบ
 4. ทำชั้นวางโดยใช้ก้นถังวางบนไม้อัดวาดเส้นตามขอบของก้นถัง แล้วทำการตัดให้เข้ามาในวงกลมที่วาดเล็กน้อย (หากตัดให้พอดีเส้นจะแน่นเกินไป) ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ
 5. นำขั้นวางใส่ในถังตามแนวสันของถัง ชั้นวางจะถูกล็อกกับแนวพอดี
 6. ใส่บานพับประตู โดยการเจาะขอบถัง แล้วใส่บานพับ แล้วจึงใส่ยางกันบาดตามแนวของถัง และเว้นส่วนบานพับไว้
 7. ปรับแต่งขนาดประตูที่ตัดออกให้พอดี อาจจะต้องทำการเจียขอบให้เล็กลง เพราะใส่ยางกันบาดไว้ จากนั้นทำการเจาะรูประตูเพื่อเตรียมใส่กับบานพับ ให้ใส่ขอบยากันบาดที่บานประตูก่อนตามแนวที่เว้นช่วงบานพับไว้ แล้วทำการยึดบานประตูกับตัวถัง (หากใส่ประตูก่อนใส่ยาง จะใส่ยางกันบาดไม่ได้สนิท)
 8. ติดมือจับ และสายยูสำหรับไว้ล็อกประตู

หลังจากนั้นทำความสะอาด แล้วสามารถนำไปใช้งานได้ หากอยากให้มีสีสันสวยงามก็แล้วแต่ความชอบ จะทำสีเพิ่ม ติดสติ๊กเกอร์ … แต่ที่ #สวนหม่อนไม้ เลือกประโยชน์ใช้สอย ไม่เน้นประโยชน์ใช้สวย เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น