ถ่านจากขี้เลื่อย ถ่านอัดแท่งด้วยกรรมวิธีอัดร้อนคุณภาพสูง

14 เมษายน 2556 พลังงาน 0

ถ่านจากขี้เลื่อย ที่ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีอัดร้อน กรรมวิธีการผลิตอัดร้อน แตกต่างกับกรรมวิธีการผลิตอัดเย็นคือ ไม่มีวัสดุอื่นผสมเพื่อผลิตถ่าน เช่นแป้งมัน โดยกรรมวิธีการผลิตอัดร้อน เราจะใช้ ความร้อนเป็นตัวประสานเนื้อวัสดุ(ขี้เลื่อย)ให้ติดกันเป็นแท่ง จากนั้นนำไป เข้าเตาเผาที่มีคุณภาพสูง

ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย ด้วยกรรมวิธีอัดร้อนคุณภาพสูง

 1. แหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย
  วัตถุดิบที่เราใช้ผลิตถ่านอัดแท่งด้วยกรรมวิธีอัดร้อน เราใช้ขี้เลื่อยคุณภาพดี เป็นวัตถุดิบ การที่เราพิจารณาเลือกขี้เลื่อยมาเป็น วัตถุดิบนั้นเนื่องจาก

  • เศษวัสดุขี้เลื่อย ที่เราได้จากโรงเลื่อยไม้ หรือโรงเฟอร์นิเจอร์ มีจำนวนมาก ประมาณเฉลี่ย 600 -1000 ตันต่อเดือน ซึ่งเป็นปริมาณ ที่สูงพอที่จะผลิตเป็นถ่านอัดแท่งป้อนเข้าสู่ตลาดจำหน่ายให้ลูกค้าได้
  • เรามีวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อยตลอดทั้งปี หมดปัญหา เรื่องขาดแคลนวัตถุดิบ บางช่วงฤดูกาล
  • กรรมวิธีการผลิต หรือประสานเนื้อขี้เลื่อยให้จับตัวเป็นแท่งนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นเป็นตัวประสาน แต่ใช้ความร้อนเพื่อทำให้เนื้อ ขี้เลื่อยละลายประสานกันเป็นแท่งฟืน ทำให้ถ่านที่ผลิตออกมาเป็นที่ต้องการ ของตลาด เนื่องจากมีคุณภาพดี
  • การขนส่งขี้เลื่อยในโรงเลื่อยของเรา เป็นระบบปิด ขนส่งโดยใช้ท่อ ลำเลียงขี้เลื่อย ทำให้ไม่มีเศษผงหรือว่าวัสดุอื่นแปลกปลอมเข้ามากับขี้เลื่อย หมดปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบคุณภาพต่ำ
  • ขี้เลื่อยถูกเก็บไว้ใน ห้องเก็บขี้เลื่อยอย่างดี ไม่มีความชื้น ทำให้สินค้ามีคุณภาพ
 2. การขนส่งขี้เลื่อยไปเข้าห้องพักขี้เลื่อย
  ภายในโรงเลื่อย ไม่มีฝุ่นละอองเนื่องจาก ขี้เลื่อยที่ได้จากการเลื่อย หรือใสไม้แล้วจะลูกลำเลียงโดยท่อ เพื่อขนส่งขี้เลื่อยไป เข้าห้องเก็บขี้เลื่อย โดยทันที ทำให้ขี้เลื่อยที่จะนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง สะอาดไม่มีวัตถุดิบอย่างอื่นปลอมปน ความชื้นจากภายนอก หรือว่า สภาพอากาศไม่มีผลต่อขี้เลื่อยของเรา
 3. เครื่องจักรที่ใช้อัดแท่งขี้เลื่อยกำลังสูง
  จากที่ขี้เลื่อย เป็นวัสดุที่ต้องใช้ความร้อนในการประสานเนื้อขี้เลื่อยเข้าด้วย กัน ดังนั้น เครื่องจักรที่เราใช้อัดแท่งขี้เลื่อย ต้องมีกำลังอัดที่สูง เราใช้ เครื่องอัดทีมีกำลังแรงม้า มากกว่า 22 แรงม้า กำลังอัดสูง ใช้ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับแท่งอัด(ซึ่งเป็นการควบคุม โดยใช้ชุดควบคุมความร้อนอัตโนมัติ)ทำให้ความร้อนที่จะประสานเนื้อ ขี้เลื่อยสม่ำเสมอ แท่งฟืนที่อัดขี้เลื่อยออกมาจึงมีความหนาแน่นเท่ากันทุก แท่งฟืน
 4. แท่งฟืนที่ได้จากเครื่องอัดแท่งแรงอัดสูง
  จากที่ขี้เลื่อยที่เก็บไว้ในโกดังเก็บขี้เลื่อย แล้วถูกนำมาเข้าเครื่องอัดกำลังสูง อัดด้วยกรรมวิธีอัดร้อน แท่งฟืนที่ผ่านการอัดออกมาจากเครื่องอัดจะเป็น แท่งยาวประมาณ 50 เซ็นติเมตร ลักษณะสีของแ่ท่งฟืนที่ได้หลังจากผ่าน การอัดแท่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นสีน้ำตาลไหม้ หรือ สีดำ เนื่องจาก ผิวของแท่งฟืนขี้เลื่อยจะโดนความร้อนละลายสารลิกนินในเนื้อไม้ให้ ประสานกันติดเป็นแท่ง แท่งฟืนที่ได้จะไม่มีความชื้นในแท่งฟืนเลย
 5. แท่งฟืนนำไปเผาเป็นถ่านด้วยเตาอิวาเตะ
  จากแท่งฟืนที่ได้จากกระบวนการอัดจากโรงเลื่อย และโรงเฟอร์นิเจอร์ เราขนส่งไปสู่เตาเผา (นอกเมือง) เพราะห่างไกลแหล่งชุมชน เราใช้เตาที่เป็นเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น คือ เตาอิวาเตะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของชาวญี่ปุ่นตลอดมา ว่าคุณภาพของถ่านที่เผาจากเตาอิวาเตะนี้คุณภาพสูง กว่าเตาแบบอื่นๆ ที่ใช้เผาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลพลอยได้จากการใช้เตาอิวาเตะนี้ก็คือ น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผา ถ่านอีกทางหนึ่งอีกด้วย

tanketang

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น