ทำนาล้อยาง การปลูกข้าวนอกนา

17 พฤษภาคม 2558 นา 0

การปลูกข้าวในยางรถยนต์ ไม่ต้องมีที่นา น้ำไม่ท่วม สามารถควบคุมน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากเหมือนการทำนา ใส่ปุ๋ยได้อย่างทั่วถึง ต้นข้าวสมบูรณ์ รวมทั้งไม่มีปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช อีกทั้งการปลูกข้าวนอกนา สามารถปลูกร่วมกับพืชอื่น ๆ ได้ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลผลิตข้าวที่ได้จากการปลูกวิธีนี้มีคุณภาพดีและไม่มีสารเคมีเจือปน

การทำนาบก มีข้อดีหลายอย่าง คือ

 1. เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการปลูกข้าวโดยไม่ต้องมีพื้นที่มากก็สามารถปลูกข้าวได้ เช่น บริเวณบ้าน พื้นที่โล่ง ๆ
 2. ประหยัดน้ำ , ปุ๋ย และสามารถดูแลรักษา กำจัดวัชพืช, ศัตรูพืช ด้วยระบบอินทรีย์ได้ง่าย
 3. สามารถปลูกข้าวได้ตามต้องการ ไม่ต้องเพาะปลูกตามฤดูกาล
 4. สามารถปลูกข้าวได้หลายรุ่น เหมาะกับการปลูกข้าวในระดับครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
 5. สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้เป็นอย่างดี

นายคำนึง นวลมณีย์ อายุ 50 ปี เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา และยังเป็นหัวศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการทำนาแนวใหม่ที่แตกต่างจากการทำนาทั่วๆไป โดยการทำนาชีวภาพในบ่อซีเมนต์และล้อรถยนต์ แทนการปลูกในแปลงนา แต่ได้ข้าวที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำปลอดสารพิษ สามารถทำนาได้ถึง 4 รอบ ในแต่ละปี ที่สำคัญเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ลงมือดำนารอบใหม่ได้ทันที หรือที่เรียกว่า เกี่ยวเช้าดำเย็น

kawloryangche

สำหรับวิธีการทำนาที่ว่านี้มี 3 แบบ ด้วยกัน คือ แบบแรกปลูกในบ่อซีเมนต์ โดยการนำอิฐบล็อกมาก่อเป็นแปลงนาความกว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 40 เซนติเมตร แล้วเทลาดพื้นด้วยซีเมนต์ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ส่วนแบบที่ 2 จะปลูกในท่อซีเมนต์ โดยนำท่อมาลาดพื้นด้วยซีเมนต์ และแบบที่ 3 ปลูกในล้อรถยนต์ โดยนำล้อรถยนต์ทั้งเส้นมาลาดพื้นด้วยซีเมนต์ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไป และปลูกข้าวได้ทันทีไม่ต้องใส่ดิน

โดยวิธีการดำนาทั้ง 3 แบบ จะเหมือนกัน คือ ใช้วิธีปักต้นกล้าลงในถุงพลาสติกดำขนาด 6 คูณ 8 เซนติเมตร ซึ่งใส่ดินเอาไว้ และแช่ลงไปในน้ำให้พอมิดถุง โดยทิ้งระยะห่างของต้นกล้าเหมือนกับการดำนาทั่วๆไป เป็นอันเสร็จ ส่วนระยะเวลาในการปลูกก็เหมือนกับการทำนาปกติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 120 วัน หรือ 3 เดือน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันที

kawloryangnam

นายคำนึง บอกว่า การทำนาด้วยวิธีนี้ใช้น้ำน้อย ดูแลง่ายมาก และต้นทุนต่ำ ทำได้ทั้งนาลุ่มนาดอน เป็นการทำนาแบบชีวภาพร้อยเปอร์เซ็น เนื่องจากใช้เพียงปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ทำขึ้นเอง และแหนแดง ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชสด ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ รวงยาว เมล็ดเต็ม ไม่ลีบ ที่สำคัญเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จก็สามารถนำต้นกล้าใหม่ที่เพาะชำไว้มาปลูกแทนได้ทันที เรียกว่า เกี่ยวเช้าดำเย็น เพียงแค่นำต้นกล้าใหม่ที่ชำไว้มาปักในถุงดินอันเดิมได้เลย ไม่ต้องทำใหม่ ปักได้ทั้งบนถุง ข้างถุง ท้ายถุง หมุนเวียนสลับกันไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนถุงดิน

สำหรับผลผลิตที่ได้หลังจากทำนาด้วยวิธีนี้มา 3 ปี หรือ 12 รุ่น เนื้อที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 500 ตารางเมตร โดยใช้ข้าวพันธุ์ดอกพะยอม ได้ข้าวรุ่นละประมาณ 7 ถัง ซึ่งเพียงพอสำหรับกินในครัวเรือนตลอดทั้งปี เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจก็สามารถทำได้หรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดวิธีการปลูกได้ที่ตนโดยตรงที่หมายเลข 089-4654540

วัสดุอุปกรณ์ในการนำมาปลูกข้าว

 • ล้อยางรถยนต์เก่า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มี (ตามแต่ต้องการ)
 • แผ่นพลาสติกสำหรับรองก้นล้อยางรถยนต์เพื่อเก็บน้ำไว้ในล้อยาง
 • ดินสำหรับปลูก
 • ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก , น้ำ
 • ต้นกล้าข้าวที่ต้องการนำมาปลูก

วิธีเตรียมนาล้อยาง
ใช้มีดกรีดตัดล้อยาง โดยเริ่มจากใช้มืดกดด้านเว้าข้างในของล้อยางข้างบน กรีดมีดที่มุมล้อด้านนอก ของด้านบนล้อยาง ล้อยางที่กรีดจะมีลักษณะถูกเปิดกว้าง 1 ด้าน เพื่อให้สามารถใส่ดินลงไปได้

kawloryangyang kawloryangtan
นำล้อยางที่กรีดแล้วไปวางไว้ตรงบริเวณที่เตรียมไว้จากนั้นใช้ปูนผสมกับทรายหยาบ เทลงไปตรงส่วนที่มอเห็นดินโดยให้สูงจากขอบแก้มยาง 1 นิ้ว เมื่อปูนแห้งใช้น้ำยากันซึมผสมกับปูฉาบลงไปอีก 2 ครั้ง เมื่อแห้งแล้วใส่ดินที่เตรียมไว้ลงไปซัก 3 บุ้งกี๊ เททับด้วยขี้วัวอีก 1 กระสอบเล็กแล้วใส่ดินลงไปให้เต็ม แล้วทำการใส่น้ำทิ้งไว้ 2 ถึง 3 วัน ดินจะยุบลงไปเหลือพื้นที่พอดีใส่น้ำ
เมื่อใส่ดินดีแล้ว ใส่น้ำดีแล้ว จึงนำกล้าที่เตรียมไว้มาดำ โดยอายุกล้าของต้นข้าวประมาณ 20 ถึง 25 วัน

วิธีการปลูกข้าว

 • วางล้อยางรถยนต์ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดไม่น้อยกว่า 60%
 • ใส่ดินลงไปในล้อยางรถยนต์ 1 ส่วน เพื่อรองก้น
 • ใช้พลาสติกปูลงไปในล้อยางรถยนต์ (ใช้เพื่อกักเก็บน้ำ)
 • ใส่ดิน 3 ส่วน ลงไปบนพลาสติก
 • ใส่ปุ๋ยคอก ครึ่งส่วน โดยไม่ต้องผสมกับดิน
 • ใส่น้ำให้เต็มล้อยางรถยนต์ (ประมาณ 20 ลิตร)
 • นำต้นกล้าข้าวปลูก 5 – 8 ต้น ต่อ 1 ล้อยางรถยนต์

kawloryangdam kawloryangche

การทำนาบกนี้ ใช้เวลา 3 เดือน โดยประมาณก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในพื้นที่ปลูก 1 วงล้อยางรถยนต์ จะได้ข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม เพื่อนำมาสีจะได้ข้าวสาร ประมาณ ครึ่งกิโลกรัม วิธีการทำนาบก เป็นการปลูกข้าวแบบง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกไว้เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

kawloryangsoogkawloryangkaw

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นา

แสดงความคิดเห็น