ธงชนะ พรหมมิ ปรมาจารย์แห่งผัก

ธงชนะ พรหมมิ ปรมาจารย์แห่งผักมีบทเรียนจากการทำเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพหรือค้าขาย มักถูกครอบงำด้วยความรู้ที่แฝงไปด้วยการหาผลประโยชน์ของคน เขาจึงยึดหลักอยู่รอดด้วยลำแข้งตัวเอง ซึ่งเขาทำเกษตรมากว่าครึ่งชีวิต และคลุกคลีสารเคมีจนเกือบเอาชีวิตเข้าแลก

จนเลือกทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ได้มีใบปริญญาการันตี แต่เรียนถูกผิดกับการทำเกษตรอินทรีย์ จนหยัดยืนพึ่งพาตัวเองได้ หลายคนขนานนามให้เป็นปรมาจารย์แห่งผัก ปรมาจารย์ที่ไม่ได้สอนให้เชื่อ แต่สอนให้ลองทำเพื่อพิสูจน์ความเชื่อ

“ธงชนะ พรหมมิ” ปรมาจารย์แห่งผักที่มีทั้งวิธีการทำที่เข้าใจง่าย ทำได้จริง และยั่งยืน ใครกำลังมองหาหนทางพึ่งพาตนเอง ไม่ต้องเอาชะตาชีวิตไปผูกขาดไว้กับพ่อค้าคนกลางและสารเคมี

thongchananow

ธงชนะ เป็นเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารเคมี แบบประณีต ซึ่งได้รับตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร คุณธงชนะ ผลิตพืชผักบนพื้นที่ 1 – 2 ไร่ ในการเลี้ยงครอบครับให้พออยู่พอกิน สามารถหมุนเวียนขายพืชผักให้มีรายได้สัปดาห์ละประมาณ 7,000 บาท

thongchanakouy

แนวคิดต่อกระบวนการผลิต ในระบบการผลิตของคุณธงชนะ ใช้หลักการที่ว่า
1. ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ปลูกพืชที่หลากหลาย
3. ปลูกพืชหมุนเวียน
4. ที่สำคัญต้องปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
5. และสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพืชผักที่ปลูก ไม่ว่าจะเป็น คะน้า กะหล่ำ แตง พริก มะเขือ ฯลฯ จะมีความสวยงาม กรอบ รสชาติดีไม่มีพวกแมลงต่างๆ รบกวน และที่สำคัญผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกต่างหาก

จากแนวคิดของคุณธงชนะ ดังที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการทำการเกษตรแบบประณีตเพื่อให้เกิดความพอเพียงในครอบครัวของตนเอง แต่ผมมองว่าการวางแผนการผลิตที่ดีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถดำรงอยู่อย่างพอเพียงได้นอกจากผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจะต้อง “ละอบายมุข” และมีจิตจิตวิญญาณที่อยู่บนฐานของความพอเพียง ก็จะทำให้เราสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

คุณธงชนะ พรหมมิ เกษตรกรผู้มีองค์ความรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย คุณธงชนะเป็ผู้ดูแลรับผิดชอบ”สวนอุทยาน”เป็นส่วนหนึงของบ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

thongchanap thongchanam

คุณธงชนะ พรหมมิ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศและทีมงานจากข่ายแห่ปปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ 9ไร่ ทำกสิกรรมแบบผสมผสาน ประกอบด้วยไม้ผล พืชผัก และนาข้าว ดินที่นี้ค่อนข้างที่จะทำเรื่องของกสิกรรมยากมาก ปัญหาน้อยมากถ้าเรารู้จักวิเคราะห์รู้จักดูแลกัน เพราะฉะนั้นเรามีปัญญาและมีโครงสร้างการทำกสิกรรมการเกษตร มันต้องมีคนดูแลตาม เรามาเป็นทีม ทีมหมายถึงมาทั้งครอบครัวที่อยู่ด้านนอกก็คือเรียกว่าญาติธรรม คือตัวของผมเองมีครอบครัว แล้วได้แม่กับพ่อมาอีกเป็น 5 คนครอบครัวของพวกเราเป็นหัวจอก เราเป็นตัวแทนของชาวปฐมอโศก

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น