ธาตุดิน หอมจันทร์

จากครอบครัวข้าราชการได้ผันตนเองมาเป็นเกษตรกร และได้ปรับเปลี่ยนสวนลำใย ให้มีพืชผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร หลากหลายชนิด เน้นทำการเกษตรเพื่อสร้างปัจจัย 4 จนผืนดินแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น