ประเสริฐ ขวัญเผือก ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประเสริฐ ขวัญเผือก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแควป่าสัก อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความเพียรเป็นพื้นฐาน ปลอดหนี้ที่สวนของลุง จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่ลุงบอกว่า “อยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้น” มีลูกออกดอกออกผลให้เก็บกินได้ตลอด มีมากก็แบ่งกัน เหลือจากแบ่งก็เอาไปทำบุญ ถ้ามีเหลืออีกก็ค่อยแบ่งขาย ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง หรือเกิดสงคราม ถ้าเรารู้จักพึ่งพาตนเอง เรารอดแน่

prasertkawpeagna prasertkawpeagt prasertkawpeagk prasertkawpeagsuan

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น