การปลูกพืชผักในกระสอบ

10 ตุลาคม 2556 พืชผัก 0

คนที่อยู่บ้านจัดสรร พื้นที่บ้านไม่มากนัก แต่รักการปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองทั้งประหยัดและปลอดภัย สบายใจกว่าการซื้อกินมาก สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดจริงๆ บ้านเป็นทาวเฮาส์หรือบ้านจัดสรร การปลูกผักในกระสอบเป็นทางเลือกที่ดีมาก การกินผักที่ปลูกด้วยฝีมือตัวเอง ที่สำคัญปลอดสารพิษ และช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวได้ทางหนึ่ง คนที่มีเงินก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยาก มีเงินฉันซื้อเอาก็ได้ แต่คุณก็ซื้อผักแถมสารเคมีตกค้างอยู่ดี ถึงแม้ว่าคุณบอกว่ามีเงินซื้อผักปลอดสารพิษตามห้าง แต่คุณมั่นใจได้อย่างไรว่ามันปลอดสารพิษจริงถ้าคุณไม่ได้ปลูกเอง ที่สำคัญเงินซื้อความสุขจากการได้ปลูก จากการได้เฝ้าดูการเจริญเติบโตของผักไม่ได้

pagkrasobsuan

วิธีการปลูกผักในกระสอบ
การปลูกผักในกระสอบมี 2 แบบ คือ แนวนอน กับแนวตั้ง
การวางประสอบแบบนอน เหมาะสำหรับการปลูกพวกผักกาด หอม ผักชี Red Oak พืชที่ไม่ลงรากลึกมากนัก

pagkrasobsl

การวางกระสอบแบบตั้ง เหมาะสำหรับการปลูกพริก มะเขือ ฟักทอง แตงกวา กะเพรา โหรพา พืชที่ลงรากยาว

pagkrasob

กระสอบ
กระสอบปุ๋ย กระสอบอาหารสัตว์ กระสอบแป้งสาลี กระสอบข้าวสาร(ไม่ใช่กระสอบป่าน) สารพัดกระสอบ กระสอบขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช้ได้ทั้งนั้น ปัจจุบันมีกระสอบปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งชนิดที่ไม่รั่วน้ำ กระสอบชนิดนี้ถ้าจะนำ มาใช้ ก็ให้เจาะรูเพื่อระบายน้ำก่อน แต่ถ้ำเป็นกระสอบแบบที่รั่วน้ำ ก็เอามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเจาะรู

เตรียมดินก่อนใส่กระสอบ
ดินที่นำมาใช้ใส่กระสอบเพื่อปลูกผักนั้น ควรผสมพวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แกลบ แกลบเผา ฯลฯ ลงไปด้วย

การใส่ดินในกระสอบ
ก่อนที่จะใส่ดินในกระสอบก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะปลูกอะไร ชอบกินผักอะไร ผักอะไรจำเป็นต้องมี ติดครัว เพื่อจะได้ใส่ดินได้พอดีกับชนิดผักที่จะปลูก ถ้าปลูกพืชรากยาว เช่น พริก มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ฯลฯ ให้พับกระสอบ หรือม้วนปากกระสอบ ลงมาให้ใส่ดินได้สูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร สำหรับการปลูกแนวนอนให้ใส่กระสอบประมาณ 1/2 กระสอบ มัดปากถุงแล้วผลักให้กระสอบนอนลง

ผักกินใบ คะน้า กวางตุ้ง ฮ่องเต้ ฯลฯ ใส่ดินสูง 10-15 เชนติเมตร แต่ถ้าวางกระสอบในแนวตั้ง จะได้พื้นที่ใน การปลูกน้อย แนะนำให้ใช้วิธีการใส่ดินในกระสอบประมาณครึ่งกระสอบ มัดปากด้วยเชือก แล้วผลักกระสอบให้นอน ลง แล้วเจาะรูเพื่อหยอดเมล็ด

การเจาะรูกระสอบ
ไปหากระป๋องปลากระป๋องมา กระป๋องนมก็ได้ แล้วก็จัดการเจาะรูเท่าขนาดกระป๋องปลากระป๋อง แล้วหยอดเมล็ดผักลงปลูก

pagkrasobplug

ต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์
นำเมล็ดพันธุ์หยอดลงในหลุมของกระสอบลึกประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ สำหรับต้นกล้าก็ฝังลงดินที่หลุมที่เตรียมไว้มีความกว้างเพียงพอ

pagkrasobkla

การดูแล
เมื่อต้นแข็งแรงก็ให้รดน้ำหมักปลา หรือน้ำหมักเศษผักผลไม้ น้ำหมักหอยเชอรี่ หรือรดจุลินทรีย์ ที่มีขายตามท้องตลาด ก็ตามสะดวกที่หามาได้ ทุก 5-7 วัน จะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักบ้างก็ตามสะดวก ผักก็จะงาม

pagkrasobnon
pagkrasobt

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พืชผัก

แสดงความคิดเห็น