ปุ๋ยฉี่ไส้เดือนดิน

17 สิงหาคม 2557 ดิน 0

ฉี่ไส้เดือนดินเป็นน้ำที่มีเอนไซม์และโฮโมนจากไส้เดือนดินที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ฮอร์โมนพืช สารเร่งการเจริญเติบโตสำหรับพืช และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครบถ้วน

ฉี่ไส้เดือนดินแท้ 100%

  • เหมาะสำหรับพืชปลูกในระยะออกดอกและออกผล
  • ส่งเสริมการออกรากใหม่และบำรุงรากเก่าในดินที่ไม่เหมาะสม
  • มีจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชจำนวนมาก
  • ใช้บำบัดกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียและในห้องน้ำ

puycheesideanwo puycheesideand puycheesideannum puycheesideannums

น้ำหมักมูลไส้เดือน
คือ น้ำที่ได้จากกระบวนการการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นน้ำที่ได้จากการเน่าสลายของเศษอินทรีวัตถุที่ใช้เป็นอาหารของไส้เดือนดิน โดยน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช และจุลินทรีย์หลายชนิดเป็นจำนวนมาก
น้ำหมักมูลไส้เดือน มาจาก ฉี่ไส้เดือน ที่ ฉี่ออกมาเพื่อป้องกันตัวเอง จากมด ทำให้เบดดิ้งออกจากเปียก ในฉี่ไส้เดือนจะมีจุลินทรีย์ที่ออกมาด้วย และ ขี้ไส้เดือนที่เรารดน้ำ แล้ว น้ำจะไหลออกไปตามท่อ

อัตราการใช้

  • ผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วน ใช้รด พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก สนามหญ้า หรือใช้ฉีดพ่นใบพืชทุกสัปดาห์
  • ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินเข้มข้นราดร่องน้ำหรือห้องน้ำลดกลิ่นเหม็นได้
  • ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับมูลไส้เดือนดินจะเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

puycheesideano puycheesideans puycheesideanss

โครงการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง
อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873490 ต่อ 117
โทรสาร 053-873490 ต่อ 200

สถานที่ผลิต
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อาคารผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวง
243 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-114232 โทรสาร 053-114233
www.maejoearthworm.org

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ดิน

แสดงความคิดเห็น