ปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์

7 กรกฏาคม 2559 วิชาเกษตรพึ่งตน 0

ปุ๋ยยูเรีย คือปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูง เป็นแม่ปุ๋ยเคมีเม็ดกระสอบสูตรปุ๋ย 46-0-0 เหมาะสำหรับการให้ปุ๋ยช่วงแรกของพืชที่ต้องการการเจริญเติบโตทางใบ เช่น พืชไร่ และนาข้าว พืชสวน พืชผัก/ไม้ประดับ พืชสามารถดูดซับนำธาตุอาหารไปใช้ได้ง่ายช่วยบำรุงส่วนใบก้านใบของพืชช่วยให้พืชใบเขียวเร็ว การสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตได้ดี ใช้ปุ๋ยยูเรียหว่านสำหรับพืชไร่ หรือหยอดโคนต้นสำหรับพืชทั่ว ๆ ไปเป็นการให้ปุ๋ยรอบแรกของพืช หรือพืชเจริญเติบโตทางใบใด้ดีให้ครั้งเดียวหากให้แบบต่อเนื่องทำให้พืชขาดธาตุอาหารที่สมบูรณ์

การให้ปุ๋ยยูเรียจะทำให้โครงสร้างลำต้นของพืชไม่ค่อยแข็งแรง ทำให้แมลงต่าง ๆ ของพืชชอบกัดกินลำต้นและใบ การให้ปุ๋ยยูเรียส่วนใหญ่จะให้กับพืชในช่วงแรก เมื่อพืชเจริญเติบโตช่วงหนึ่งแล้วจำเป็นต้องให้ปุ๋ยรอบสองที่เกี่ยวกับการพัฒนาตามลักษณะของพืช เช่น พืชออกดอกผลจะต้องใช้ปุ๋ยสูตรผสมตัวกลางสูง หรือพืชลงหัวต้องให้ปุ๋ยสูตรผสมตัวท้ายสูง ต้องจัดทำเตรียมโรงเรือนสำหรับเป็นที่เก็บปุ๋ยอย่างดีป้องกันการเสื่อมสภาพจากความร้อนและความชื้นก่อนนำไปใช้

สูตรปุ๋ยยูเรียน้ำ บำรุงต้นข้าว
ส่วนผสม

 • ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
 • สับปะรดทั้งเปลือก 2 กิโลกรัม
 • กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
 • จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร (นำหน่อกล้วยมาสับให้ละเอียด ทั้งต้น เติมกากน้ำตาลลงไป 1 ลิตร หมักไว้ 10 วัน)
 • น้ำซาวข้าว 10 ลิตร หรือ น้ำมะพร้าว 10ลิตร

วิธีทำการ

 1. นำถั่วเหลืองลงในถังหมัก
 2. นำสับปะรดมาสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาทั้งเปลือกก่อนลงถังหมัก
 3. จากนั้นเอากากน้ำตาล จุลินทรีย์ น้ำซาวข้าวที่เตรียมไว้ผสมลงในถังหมักคนให้เข้ากัน
 4. หมักทิ้งไว้ 14 วัน กรองเอาแต่น้ำก็จะได้ปุ๋ยยูเรียน้ำที่ต้องการ

คุณสมบัติที่ควรรู้

 • ถั่วเหลืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีสารไนโตรเจน เมื่อผ่านกระบวนการหมักจะได้กรดอะมิโม-โปรตีนต่างๆที่เป็นปุ๋ยได้ดี
 • สับปะรดทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนทำให้กรดอะมิโนออกมาจึงทำให้ได้กรดอะมิโนเป็นน้ำปุ๋ยยูเรียที่มีคุณภาพ
 • กากน้ำตาลช่วยเป็นอาหารจุลินทรีย์ทำให้กระบวนการหมักปุ๋ยสมบูรณ์ได้คุณภาพยิ่งขึ้น
 • จุลินทรีย์หน่อกล้วยช่วยเป็นหัวเชื้อย่อยสลายวัถุดิบที่หมักให้ขยายจุลินทรีย์ต่างๆออกมาเป็นปุ๋ยยูเรียน้ำ
 • น้ำซาวข้าวมีวิตามินบีซึ่งช่วยเร่งราก

วิธีทำการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ
การทำปุ๋ยยูเรียน้ำ นำถั่วเหลือง(ที่มีสารไนโตรเจน เมื่อผ่านกระบวนการหมักจะได้กรดอะมิโม-โปรตีนต่างๆ) ลงในถังหมัก จากนั้นนำสับปะรด(หน้าที่เป็นเอนไซม์ช่วยในการย่อยโปรตีนทำให้กรดอะมิโนออกมา และทำให้ได้กรดอะมิโนเป็นน้ำ จะทำให้ปุ๋ยยูเรียมีคุณภาพขึ้น) เอาทั้งเปลือกมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนลงถังหมัก จากนั้นเอากากน้ำตาล (ช่วยเป็นอาหารจุลินทรีย์และทำให้กระบวนการหมักปุ๋ยมีความสมบูรณ์และได้คุณภาพ) และตามด้วย จุลินทรีย์หน่อกล้วย (เป็นหัวเชื้อย่อยสลายวัตถุดิบที่หมัก เพื่อให้ขยายจุลินทรีย์ต่างๆออกมาเป็นปุ๋ยยูเรียน้ำ) น้ำซาวข้าว (มีวิตามินบีซึ่งช่วยเร่งราก) ที่เตรียมไว้ นำมาผสมลงในถังหมักแล้วจัดการคนให้เข้ากันโดยหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 14 วัน กรองเอาแต่น้ำ เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยยูเรียน้ำที่ต้องการ

puiureanams

การนำไปใช้

 • ปุ๋ยยูเรียน้ำ 2ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นกล้า/ข้าวหรือพืชผัก ประมาณ3-7วัน
  (กรณีใช้จำนวนมาก ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร

ประโยชน์ของปุ๋ยยูเรียน้ำบำรุงต้นข้าว

 • ปุ๋ยยูเรียน้ำสูตรนี้เทียบเท่ากับ ปุ๋ยเคมี 46-0-0
 • ปุ๋ยสูตรนี้คุณสมบัติเท่ากับปุ๋ยยูเรีย 2 กระสอบ
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างเห็นได้ชัด เพราะปุ๋ยยูเรียสูตรนี้ลงทุนไม่ถึง 100 บาท
 • วัตถุดิบหาง่าย เกษตรกรผู้สนใจสามารถผลิตด้วยต้นเองอยู่ได้แบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์ที่ทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย
 • ปุ๋ยยูเรียน้ำไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้ดินร่วนซุย ไม่แน่น ไม่แข็งเหมือนกับใส่ปุ๋ยเรียที่เป็นสารเคมี
 • รากของต้นข้าว-พืชจะงอกหรือเดินได้เร็วขึ้นเนื่องจากได้วิตามินบีจากน้ำซาวข้าวเป็นตัวช่วยดังที่กล่าวมาข้างต้น

**กรณีฉีดพ่นต้นกล้าหรือข้าวนาหว่านที่กำลังเริ่มงอกแตกยอด ให้ใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5 ลิตร+จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตร+ฮอร์โมนไข่ 5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วนาข้าวประมาณ 3-7 วัน จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรค รวงใหญ่ น้ำหนักดี โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอีกต่อไป

 

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น