ปุ๋ยหมัก 5 ใบ

10 มกราคม 2022 เกษตรยั่งยืน 0

วนเกษตร สวนผสม สวนสมรม เป็นรูปแบบในการทำเกษตรยั่งยืนบนฐานเกษตรอินทรีย์ที่เราเลือก ภายในสวนจึงมีต้นไม้ที่หลายหลาย ผสมผสาน และเป็นผลไม้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งมีอายุพอสมควรแล้ว ต้นไม้เหล่านี้จะมีกิ่งก้านและใบพอสมควร

ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจึงเป็น อินทรีย์วัตถุ ที่มีอยู่มากมายในสวน อีกวิธีการที่ผมเลือกใช้คือกวาดใบไม้มากองรวมกัน สะสมให้มากพอเพื่อนำไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุสำหรับทำดินปลูกต้นไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป

ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นในบริเวณเดียวกันซึ่งมีต้นไม่มากกว่า 5 ชนิด ส่วนของในเป็นส่วนที่ต้นไม้ใช้ประโยชน์จนเต็มที่แล้ว จึงปลดให้ร่วงหล่น แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต้นไม้จะไม่กินใบตนเอง หากเรามีป่า มีต้นไม้ เราจะมีใบไม้ที่เราสามารถเก็บเกี่ยวและนำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จบ แบบมั่นคงและยั่งยืน

… คิดและทำจากสิ่งที่เรามี

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เกษตรยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น