ผักเป็ด ผักตามพื้นดิน

16 กันยายน 2558 ไม้เลื้อย 0

ผักเป็ดทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปหอกถึงรูปช้อน ดอกช่อ ดอกย่อยสีขาว ออกตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลับ ขนาดไม่เท่ากัน มีเกสรเพศผู้ 5 อัน ผลทรงกลม หรือรูปไข่กลับ มีปีกขนาดเล็ก มีเมล็ดเดียว กระจายทั่วไปตามบริเวณที่น้ำท่วมถึง ที่ชื้นข้างทาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Alternanthera paronichyoides St. Hil.
ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ลักษณะ
พืชล้มลุก ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปหอกถึงรูปช้อน กว้าง 0.5 1 ซม. ยาว 1 4 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลมหรือมน ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ ตามซอกใบช่อดอกรูปรี กว้าง 3 6 มม. ยาว 5 5 มม. กลีบดอก 5 กลับ รูปไข่แกมหอก ขนาดไม่เท่ากัน กลับด้านนอก 3 กลีบ ยาว 3 7 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ผล รูปกลม หรือรูปไข่กลับมีปีกแคบ ๆ มี 1 เมล็ด

pagped

การกระจายพันธุ์
มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกากลาง และกระจายพันธุ์ไปทั่วโลก ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก เลย ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ทุกจังหวัด พบขึ้นกระจายทั่วไปตามบริเวณที่น้ำท่วมถึง หรือตามที่ชื้นข้างทาง ที่ระดับความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลถึงระดับ 1,000 เมตร

ประโยชน์
ใช้ทั้งต้นทั้งราก เป็นยาดับพิษโลหิต ฟอกโลหิตประจำเดือน แก้ประจำเดือนขัดข้อง และบำรุงโลหิตด้วย โดยมากมักทำยาดองเปรี้ยวเค็ม เป็นยาระบายอ่อนๆ ทั้งฟอกและบำรุงโลหิตสตรี

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้เลื้อย

แสดงความคิดเห็น