ม้านั่งปีกไม้

21 มีนาคม 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เราทำเกษตรยั่งยืนในรูปแบบวนเกษตร ซึ่งมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก ต้นไม้บางส่วนเป็นไม้โตเร็ว หรือขึ้นหนาแน่นจนแย่งแสงแดดกัน จึงต้องทำการตัดสางบางส่วนออก ไม้โตเร็วที่สามารถนำมาใช้งานได้ช่วง 8-10 ปี

เช่น กระถินเทพา สะเดาเทียม เป็นต้น เราสามารถนำไม้เหล่านั้นมาแปรรูปเป็นเครื่องเรือนหรือวัสดุก่อสร้างต่างๆได้ แต่อาจจะต้องใช้ฝีมือเชิงช่างไม้บ้าง สำหรับปีกไม้ เรานำมาทำม้านั่งปีกไม้แบบง่ายๆ มาลงมือกันเลย


วัสดุ

 • ปีกไม้ 2-3 อัน
 • น็อตหัว 4.5,5 นิ้ว 8 ตัว
 • สกรูยืดไม้
 • สีย้อมไม้

เครื่องมือ

 • เลื่อยไฟฟ้า , เลื่อยลันดา
 • สว่านไฟฟ้า
 • กบไสไม้ไฟฟ้า , สิ่ว
 • เครื่องขัดกระดาษทราย
 • กระดาษทราย ไม้ฉาก ระดับน้ำ

ลงมือทำ

 1. นำไม้ยืนต้นขนาด 1.5 เมตร ขนาดเล้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้วมาผ่าครึ่งด้วยเลื่อย ใช้กบไสไม้ให้เรียบ ปรับให้ได้ระนาบ
 2. นำเศษไม้ที่ตัดให้ได้ขนาด 2-3 นิ้ว ยาว 42 ซม. จำนวน 4 ท่อน สำหรับทำขาม้านั่ง ,ขนาด 1.5-2 นิ้ว ยาว 32 ซม. จำนวน 2 ท่อน และขนาด 1.5-2 นิ้ว ยาว 30 ซม. จำนวน 2 ท่อน
 3. นำขาม้านั่ง บากทำร่อง ขนาด 1.5-2 นิ้ว สูงจากพื้น 10 ซม. นำไม้ท่อนยาว ยาว 32 ซม. มาต่อเป็นขาฐานสามเหลี่ยม เจาะรู ยึดด้วยน็อต
 4. นำปีกไม้มาบากขนาด 1.5-2 นิ้ว ห่างจากปลายทั้งสอง 10 ซม. ปรับระดับให้ได้ระนาบเดียวกัน แล้วนำขาสามเหลี่ยมมายิึดกับคาน บากปลายขาด้านบนแล้วยึดด้วยน็อต
 5. นำขามาประกอบกับกระดานปีกไม้ ปรับระดับให้ตรงแล้วเจาะรู ยึดด้วยสกรูตามแนวคานไม้
 6. ขัดให้เรียบแล้วทาสีย้อมไม้

ใช้ไม้ที่อยู่ในสวนกับฝีมือช่างไม้ ทำให้เราได้ม้านั่งปีกไม้ ที่ประหยัดงบ งานง่ายๆ ที่เราพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น