รถตัดหญ้าก้านยาว

9 กันยายน 2018 นวัตกรรมพึ่งตน 0

งานตัดหญ้าที่เป็นงานหลักต้องใช้เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม  เราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24V ใช้แบตเตอรรี่ 24V12AH ตัดหญ้าได้ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง แต่น้ำหนักที่ต้องแบกแบตเตอรี่ประมาณ 8 กก. ซึ่งหนักพอสมควรทำให้ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งาน ให้กลายมาเป็น รถตัดหญ้าก้านสั้น และปรับปรุง ดัดแปลงให้เป็นรถตัดหญ้าก้านยาว

วัสดุ​อุปกรณ์
– เครื่องตัดหญ้าก้านยาว 150 ซม. พร้อมใบตัด
– แบตเตอรี่ 24V12AH (พร้อมชาร์ตไฟ)

รถตัดหญ้าก้านสั้น (ที่ทำไว้แล้ว)
– ล้อจักรยาน​ 20 นิ้ว​ 2 ล้อ

ลงมือทำ
1. นำรถตัดหญ้าก้านสั้นที่ทำไว้แล้ว เชื่อมต่อฐานรถด้านบนเพื่อรองรับเครื่องตัดหญ้าแบบก้านยาว เชื่อมต่อฐานบนและฐานล่างให้แข็งแร็งขึ้นตามแรงเหวี่ยงของเครื่องตัดหญ้า
2. เสริมเหล็กตะแกรงเชื่อมต่อกับฐานเพลาเพื่อใส่แบตเตอรี่ให้แข็งแร็งขึ้น
3. ปรับแฮนด์จักรยาน และท่อประคองค้ำท่อด้วยสเต็ม ให้เหมาะสม
4. เดินสายไฟและสวิทซ์ปิดเปิด

การใช้งาน
– ประกอบเครื่องตัดหญ้าก้านยาวเข้ากับตัวรถ นำแบตเตอรี่ใส่ในตะแกรง ต่อสายไฟให้ครบวงจร
– เปิด สวิทซ์ แล้วลงมือตัดหญ้า

ข้อเปรียบเทียบรถตัดหญ้าก้านสั้น และรถตัดหญ้าก้านยาว
– รถตัดหญ้าก้านสั้น จะเบา มีแรงสั่นสะเทือนน้อย เคลื่อนที่ในพื้นที่ราบเรียบได้ดี ตัดหญ้าเล็ก สั้นได้ดี เข้าถังพื้นที่แคบได้ดี
– รถตัดหญ้าก้านยาว จะมีน้ำหนักมากขึ้น มีแรงสั่นสะเทือนพอสมควรจากแรงหมุน เคลื่อนที่ในพื้นที่ราบเรียบได้ดีกว่า ตัดหญ้าสูงและเข้าถึงยาก เข้าถังพื้นที่กว้างได้ดี

หากเราต้องการตัดหญ้าสั้นและมีพื้นเรียบก็ใช้รถตัดหญ้าก้านสั้น แต่เมื่อต้องตัดหญ้ายาวสูง ก็ถอดท่อและเปลี่ยนล้อ ปรับแกนประกอบตัวรถเป็น รถตัดหญ้าก้านยาว
รถตัดหญ้าคันหนึ่งจึงกลายเป็นทั้งรถตัดหญ้าก้านสั้นและรถตัดหญ้าก้านยาว ในตัว

ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องแบกเครื่องตัดหญ้า ทำให้เบาแรง ลงแรงน้อยลงแต่ได้งานเท่ากันหรือมากขึ้น ในแบบ …เรียบง่ายแต่ได้ผล

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น