ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฅน ฮัก ถิ่น

27 กรกฏาคม 2557 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฅน ฮัก ถิ่น เป็นสถานที่อบรมของลูกหนี้ ธกส และ สมาคมพักฟื้นหนี้เกษตรกร

khonhaktinchum khonhaktinob khonhaktinbo khonhaktinkaw khonhaktinna

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฅน ฮัก ถิ่น
เลขที่ 140 หมู่ที่ 15 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
นายสำราญ ไชยบุตร 089 – 2798879

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น