ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโพธาราม (พ่อสร้าง ลูกสาน) เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15 มิถุนายน 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เต็มแผ่นดิน จากประชาชนสู่ประชาชน เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ของคนไทยทั้งประเทศ

เป็นองค์กรเกษตรกรที่มีชื่อว่า องค์กรเกษตรกร “คนรุ่นใหม่ ด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญาไทย” และเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาของไทย และการดำรงชีวิต และเป็นศูนย์ที่เดินตามรอยพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยหัวใจ โดยมีชื่อในภาคประชาชนว่า ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ(พ่อสร้าง ลูกสาน)โพธาราม และในชื่อที่ทางหน่วยงานราชการตั้งให้คือ ศูนย์เผยแพร่หลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชนต้นแบบอำเภอโพธาราม ตามโครงการพระราชดำริ

aggphotharamboa

การทำนาข้าวด้วยกระบวนการธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เราเรียกการทำนานี้ว่า การทำนาแบบพอเพียง
ผลิตภัณฑ์หลัก การผลิตข้าวอินทรีย์ และกระบวนการแปรรูปจากข้าวที่ผลิตเองทุกเม็ดสู่เส้นขนมจีนแป้งหมักสูตรมอญโบราณปลอดสารพิษ สบู่สมุนไพร่ น้ำมันมะพร้าว แชมพูสระผม โดยใช้โลโก้ประจำสินค้าเป็นรูปหลังคาบ้านทรงไทย โดยมีชื่อ องค์กรเกษตรกรคนรุ่นใหม่ด้วยวิธีแห่งภูมิปัญญาไทย ล้อมรอบ

aggphotharamact

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอ.โพธาราม ตั้งอยู่ในรั้วบ้านของคุณป้าสำเนียง ฮวดลิ้ม ที่นี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตร ชาวบ้านและผู้สนใจสามารถแวะเวียนเข้ามาหาความรู้ได้ตลอดเวลา

aggphotharampai

aggphotharamnoud

damna

aggphotharampla

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น