ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ

14 พฤศจิกายน 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน แบบสังคมคนเมือง ชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ชาวเมือง รวมถึงครอบครัวส่วนใหญ่ ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆ ห่างไกลจากวิถีชีวิตเกษตรกรรม เวลาส่วนใหญ่ของครอบครัวหมดไปกับกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เกมส์ โทรทัศน์ เทคโนโลยีต่างๆ และการเดินทาง ทำให้จิตสำนึกของเด็กรุ่นใหม่ๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเองพื้นฐานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย จากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด และปรุงด้วยกรรมวิธีที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมนอกบ้านกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

baanleansijai

บ้านใส่ใจ ซึ่งเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จึงตั้งใจที่จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง เป็นศูนย์กลางให้เด็กๆและครอบครัว รวมถึงคนเมืองทั่วไปได้มาเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ในการปลูกผัก ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากผักที่ปลูกได้ ทั้งปรุงเป็นอาหาร เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ เช่นศิลปะจากสีธรรมชาติเป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวด้วย

baanleansijaidek

สำหรับหลักสูตรที่ทางบ้านเรียนรู้ใส่ใจวางเเผนไว้ว่าจะเปิดในปี 2556 นี้ ก็มีตั้งเเต่

  1. หลักสูตรสำหรับเด็กๆ ได้เเก่ กิจกรรมเกษตรน้อยในเมือง ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทำนา ปลูกผัก หุงหาอาหารด้วยตนเอง รวมถึงทำของเล่นจากธรรมชาติเอง เเละหลักสูตรสนุกกับเกษตรเเบบเด็กเมือง ที่เน้นการใช้เกมส์การละเล่นต่างๆ โดยใช้สื่อเป็นผัก ผลไม้ สอนการปลูกผักพื้นฐาน และทำอาหารจากแปลงผัก
  2. หลักสูตรสำหรับครอบครัว ได้เเก่ หลักสูตรปลูกเอง ทำเอง ทานเอง ที่่ให้เเต่ละครอบครัวเรียนรู้การปลูกผักพื้นฐาน มีเเปลงผักของตนเองที่ต้องดูเเล ตั้งเเต่เตรียมดินจนเก็บผลผลิต เเละหลักสูตรครอบครัวเกษตร ที่สอนตั้งเเต่การเตรียมดิน ปลูกผัก เพาะกล้า
  3. หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เเก่ หลักสูตรอบรมพื้นฐานการพึ่งตนเองในเมือง หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพเเละที่มาอาหาร และหลักสูตรทำนาในเมือง

กลุ่มเป้าหมายของศูนย์อบรมนี้ก็มีตั้งเเต่ครอบครัวคนเมืองที่พ่อเเม่ต้องการใช้เวลากับลูกๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เด็กเมืองที่พ่อเเม่ต้องการสนับสนุนให้ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสิ่งเเวดล้อม เเละการเกษตร รวมถึงเด็กเมืองที่ขาดโอกาสต่างๆ เเละผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อมทั่วไป

baanleansijaiyam

ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Facebook @Saijai-Healthy-Food
อีเมล์ saijai.healthyfood@gmail.com
โทร 0-2938-8534, 08-7915-3440
โทรสาร 0-2938-8534

baanleansijaimap

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น