ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ สวนป่าตะวัน

30 เมษายน 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ สวนป่าตะวัน เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
ฐานคนมีน้ำยา

pahtawan_namya

ฐานคนรักษ์ทุ่ง

pahtawan_thung

ฐานคนรักษ์น้ำ

pahtawan_nam

ฐานคนรักษ์ป่า

pahtawan_pah

ฐานคนรักษ์สัตว์

pahtawan_sat

ฐานคนรักษ์สุขภาพ (ขี้ผึ้ง)

pahtawan_suk

ฐานคนรักษ์สุขภาพ (ข้าว)

pahtawan_kaw

ฐานคนรักษ์แม่ธรณี

pahtawan_din

ฐานคนเอาถ่าน

pahtawan

เลขที่ 179 บ้านโนนสมโภชน์ ม.10 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทร 0832902373, 0850107172
ผู้ประสานงาน : คุณระพีพรรณ จันทรสา
e-mail : admin@suanpatawan.com
http://www.suanpatawan.com

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น