ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตาเตีย

26 มกราคม 2560 แหล่งเรียนรู้ 0

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชน ที่น่าเข้ามาสัมผัส เรียนรู้ เรื่องศาสตร์พระราชา เรียนรู้ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งพระราชา โคกหนองนา กสิกรรมธรรมชาติ การจัดการดิน น้ำ ป่า การพึ่งตนเอง พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ความสมบูรณ์มั่งคั่ง สร้างได้ด้วยสองมือ ความขาดแคลนไม่เป็นปัญหา ถ้ามีปัญญาและความอดทน ถางหญ้าที่รกเรื้อ ทำปุ๋ยหมักพืชสด ปลูกต้นไม้รอบคลอง สระ ที่ขุดขึ้นใหม่ ทั้งแค มะรุม มะขาม มะละกอ พริก มะเขือ ขุดหลุม รองก้น ปลูกเสร็จรดด้วยน้ำหมัก หิ้วถังรดน้ำให้ชุ่ม คลุมดินด้วยฟาง ให้ต้นไม้ที่ปลูกรอด 100 เปอร์เซ็นต์

แผนผังพื้นที่โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตาเตีย
ขนาดพื้นที่ 400 ไร่
ที่ตั้ง ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น