ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์

16 กรกฏาคม 2559 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์ ตำบล จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ประกอบด้วย การปลูกพืช ผัก สวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ หมูหลุม เป็นต้น

soonkoochumchonssoonkoochumchonso soonkoochumchontan

ทางศูนย์เรียนรู้ให้การศึกษา และแนวคิด ดังนี้

  • เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีหลักสูตรอบรมให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรการอบรมมีจำนวน 2 วัน 1 คืน
  • แนวคิดทำบ้านให้เป็นโรงพยาบาล โดยเน้นให้ครัวเรือนได้มีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป้าหมายเพื่อให้ครัวเรือนได้รับอาหารที่ปลอดภัย
  • แนวคิดเอาตู้เย็นออกจากบ้าน มีเป้าหมายส่งเสริมความเข้มแข็งในระดับครัวเรือน ลดการพึ่งพาอาหารจากตลาด

soonkoochumchonkoo soonkoochumchon soonkoochumchonob

สนใจเข้าศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ติดต่อได้ที่
อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์ บ้านพังเพา ม.1 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โทร. 083-1682288

 

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น