สุชล สุขเกษม ทำทุกอย่างตามรอยพ่อหลวง

นายสุชล สุขเกษม เป็นประธานกลุ่ม จากการที่ทดลองทำทุกอย่างตามรอยพ่อหลวง ตั้งแต่การแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆให้เหมะสมแล้วนำอาชีพเข้ามาไว้ในพื้นที่ ตั้งแต่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงกุ้งในกระชังมีราคาดีมาก กิโลละ 600 1,000 บาท เลี้ยงไก่หลุม เป็ดหลุม เหมาะสำหรับผู้ที่มีเนื้อที่น้อย และเลี้ยงไก่แบบตะกล้าแขวนไว้กับต้นมะพร้าว มูลไก่เป็นปุ๋ยให้กับต้นมะพร้าวไปในตัวโดยที่ไม่ต้องใช้แรงคนหรือทำอะไร เพียงแต่คอยเก็บไข่เท่านั้น นับว่าเป็นการประยุคใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุด และสิ่งสำคัญ ยังมีการประหยัดพลังงานครัวเรือนของตัวเอง คือได้นำมูลเป็ด ไก่ นำไปหมักเป็นก๊าชชีวภาพ นำกลับมาใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนได้อย่างสบาย เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนเวียนอยู่ในตัวของมันเองหมด ส่วนที่เหลือก็ขายเป็นรายได้เสริม และ ยังเปิดบ้าน ให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้ ทางนายสุชล ก็จะถ่ายทอดความรู้ให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง นายสุชล ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ได้มีการนำน้ำมันจากที่ชาวบ้านเหลือใช้จากการทอดน้ำมัน มาสกัดเป็นน้ำมัน ไบโอดีเชล กลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีการ ให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้นำ น้ำมัน ที่ใช้แล้ว 1 ขวด นำมาแรก ไข่ไก่ จากทางกลุ่ม ได้ 5 ฟอง นำกับไปเป็นอาหาร ทำให้ชาวบ้านร่วมมือเป็นอย่างดี

suchonsookkasamekla

เกษตรผสมผสานเป็นแนวคิดของพี่สุชล สุขเกษม เกษตรกรที่ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำรัส 1 ไร่ 1 แสน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้จากพื้นที่ 1 ไร่ได้ถึง 2 แสนบาทเลยทีเดียว
พี่สุชลเล่าให้ฟัง ว่าเริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ 1 แสนมาตั้งแต่ปี 2547 โดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมดุลและคุ้มค่า ปัจจุบันพื้นที่ 1 ไร่ ปรับเปลี่ยนใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร สามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี ที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจะเน้นให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา ได้เข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีก่อนลงมือทำจริง

suchonsookkasamehed

ย้อนหลังกลับไปปี 2540 หลังกลับจากไปขายแรงงานต่างประเทศ สมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับเพราะเป็นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เลยกลับมานั่งคิดและตอบตัวเองว่าคงไม่ไปดิ้นรนที่ไหนแล้วที่ดินที่มีอยู่น่าจะเป็นทรัพยากรได้โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าคนมีเนื้อที่ 1 ไร่ทำเงินได้ 1 แสนก็อยู่ได้แล้ว ความรู้สึกผมตอนนั้นทำได้ไหม ถ้าได้จริงผมอยู่ได้ เชื่อม พอปี 47 เตี่ยให้ที่ 1 ไร่ เลยตัดต้นมะพร้าวหมด หันมาทำเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และปลูกพืช ศก.มะลิ มะนาว มะม่วง มะพร้าว ผสมผสานกันไป หลังจากทำมาได้ 5 ปีได้ 1 แสนบาทจากที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย

ที่ดิน 1 ไร่วันนี้นอกจากแบ่งพื้นที่เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ต่อยอดพลังงาน นำมูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือน ทำแผงโซล่าเซลล์ แปรรูปอาหารเพิ่มมูลค่า ทำไข่เค็มกะเพรา ไข่เค็มต้มยำ โดยนำเครื่องต้มยำและเครื่องปรุงกระเพรามาดองคล้ายการทำไข่เค็ม ฯลฯ

ได้รับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากหลายหน่วยงาน เป็นขวัญและกำลังใจ โดยเฉพาะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ระดับปริญญาโท สร้างความภาคภูมิใจในชีวิตเพราะชีวิตจริงเรียนจบเพียงชั้น ป.6

suchonsookkasamepay

นายสุชล สุขเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่การเกษตร 7 ไร่ ทำอาชีพสวนมะพร้าวตาลมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนปี พ.ศ.2550 นายสุชลได้เข้ามาเป็นกรรมการศูนย์เกษตรฯ ประจำตำบลจอมปลวก เกษตรตำบลได้ให้นายสุชล เข้ารับการอบรมจากทางเกษตรจัดอบรมมาตลอด จนนายสุชลสนใจเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงมาจัดการพื้นที่รอบๆ บ้านของตนเอง แบ่งเป็น

  • การเลี้ยงไก่หลุม (ไก่ไข่) 50 ตัว ขายไข่ได้ทุกวัน 150 บาท/วัน
  • การเลี้ยงเป็ดไข่ 30 ตัว ขายไข่ได้ทุกวัน 60 บาท/วัน การทำปุ๋ยอัดแท่ง จากมูลไก่ + มูลเป็ด ขายกิโลกรัมละ 20 บาท
  • การเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ ใช้ในการ ไล่แมลงศัตรูพืช ขายชวดละ 50 บาท การเลี้ยงปลานิลในร่องสวน เพราะในร่องสวน มีแหนให้ปลากิน ลดต้นทุนค่าอาหารได้ ไม่ต้อง เสียค่าอาหารปลา
  • ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้อบกล้วยหักมุก ขายทุกอาทิตย์ ได้อาทิตย์ละ 1,000 บาท
  • การเพาะเลี้ยงชันโรง 30 รัง ขยายพันธุ์ใส่ กระบอกตาลที่เสียแล้ว ขายในราคาใบละ 100 บาท เกษตรกรนำไปใช้ในการช่วย ผสมเกสรไม้ผล

suchonsookkasamebo suchonsookkasamekai suchonsookkasameloa

นายสุชล สุขเกษม เมื่อทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมีรายได้ทุกวัน 700 บาท/วัน และนายสุชล ได้เป็นวิทยากรบรรยายการเกษตรพอเพียงให้เกษตรกรทั่วไป ได้ทราบและนำไปทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้กันทุกคน

suchonsookkasames

นายสุชล สุขเกษม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสารภี เลขที่ 56 ม.7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น