ส้อมขุดดิน

26 เมษายน 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

การเตรียมแปลงปลูกสำหรับการปลูกพืชผัก จำเป็นต้องมีการขุดดิน พลิกดิน เตรียมดินทำแปลงให้เหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะต้องยกแปลงและพรวนดิน ให้อาหารให้ดินและพืช

การขุดดินจึงเป็นงานหนักและงานหลัก สำหรับดินที่มีการบำรุงดินดีแล้ว การขุดจึงไม่ใช่เรื่องยาก เราจึงสร้างส้อมขุดดิน


วัสดุ

  • เหล็กแท่ง 1 เหลี่ยม ขนาด 1×1 ซม.
  • ท่อเหล็ก 1 นิ้ว
  • เหล็กแท่งกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.
  • ยางในรถยนต์เก่าตัดเป็นเส้น
  • สีกันสนิม

เครื่องมือ : เครื่องเจียไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ลงมือทำ

  1. นำเหล็กแท่ง 4 เหลี่ยม ตัดยาว 25 ซม. จำนวน 2 อัน และยาว 35 ซม. จำนวน 2 อัน เจียปลายด้านหนึ่งให้เรียบแบนและแหลม
  2. นำเหล็กแท่ง 4 เหลี่ยม ตัดยาว 25 ซม. จำนวน 1 อัน และยาว 27 ซม. จำนวน 1 อัน เชื่อมติดกันเป็นส้อม 4 ก้าน เจียให้เรียบ
  3. นำเหล็กแท่งกลม ตัดยาว 25 ซม. จำนวน 1 อัน และยาว 8 ซม. จำนวน 2 อัน เชื่อมติดกันเป็น U นำไปเชื่อมติดกับส้อมในส่วนฐาน สำหรับเป็นตัวรองรับการงัดดิน
  4. นำท่อเหล็ก 1 นิ้วไปเชื่อมติดกับชุดส้อม เจียให้เรียบ ทาสีกันสนิม
  5. พันด้ามด้วยยางในรถยนต์เก่าที่ตัดเป็นเส้น กันลื่น

ส้อมขุดดิน ใช้สำหรับขุดดินที่ไม่แข็งจนเกินไป ช่วยทำแปลงให้ดินร่วยซุยได้เร็วขึ้น พร้อมที่จะปลูกพืชผักต่างๆ ใช้ขุดมันได้สะดวกไม่ทำให้หัวมันเสียหาย

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น