หญ้ารังนก หญ้าอาหารของสัตว์

9 กันยายน 2558 ไม้พุ่มเตี้ย 0

หญ้ารังนก ได้ตามพื้นที่นาร้างทั่วไป เป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงถึง 8.5% นอกจากเป็นอาหารของสัตว์จำพวก โค กระบือ แพะ แกะ แล้ว ยังมีสรรพคุณทางยาสำหรับคนเราด้วย โดยเฉพาะรากนำไปต้มดื่มแก้ปัสสาวะขัด หรือขับปัสสาวะ ขับลม แก้ท้องอืดได้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.
ชื่อวงศ์ POACEAE (GRAMINEAE)

ลักษณะ
หญ้าปีเดียว เป็นกอ ข้อล่างทอดไปกับพื้น 2-3 ข้อ แล้วตั้งตรง แผ่นเรียงกันแบนทางด้านข้างสูง 40-60 เซนติเมตร กาบใบเป็นสันผิวเกลี้ยง ยาว 8-10 เซนติเมตร แผ่นใบ รูปขอบขนาน ฐานกว้างบริเวณคอใบมีขนสีขาวอ่อนนุ่มคล้ายไหม กว้าง3-5 มิลลิเมตร ยาว 10-35 เซนติเมตร ท้องใบมีขนคล้ายไหมกระจาย ปลายใบเรียวแหลม ลิ้นใบ เป็นเยื่อบางขอบมีขนยาว 0.4-0.5 มิลลิเมตร ช่อดอก แบบกระจะคล้ายนิ้วมือ 8-15 ช่อ แต่ละช่อยาว 4-8 เซนติเมตร เรียงที่ปลายก้านช่อดอก ช่อดอกย่อย สีม่วง ยาว 2-3 มิลลิเมตร เรียงเป็น 21 แถวบน แกนช่อดอกทางด้านเดียว กาบช่อย่อยล่าง รูปขอบขนาน ยาว 1.2-1.3 มิลลิเมตร เป็นเยื่อบาง สีม่วง เส้นภายใน 1 เส้น ด้านหลังของเส้นกลางมีขนเรียงกันไปจนถึงปลายเรียวแหลม กาบช่อย่อยบน รูปหอกยาว 2-2.5 มิลลิเมตร เป็นเยื่อบาง สีม่วง เส้นภายในไม่ชัดเจนมีหนามกระจายทั่วแผ่น ดอกล่าง สมบูรณ์เพศ กาบล่างรูปไข่ ยาว 2.1-2.2 มิลลิเมตร เนื้อหยาบ เส้นภายใน 3 เส้น ขอบมีขนสีขาวโดยเฉพาะส่วนบนมีขนเป็นแถบปลายเป็นรยางค์แข็งยาว 6-6.2 มิลลิเมตร กาบบน รูปไข่ ยาว 1.4-1.5 มิลลิเมตร เนื้อโปร่งบาง เส้นขอบภายใน 2 เส้นขอบพับเข้าปลายแหลม กลีบเกล็ด ขนาดเล็ก อับเรณู ยาว 0.5-0.7 มิลลิเมตร รังไข่รูปทรงกระบอก ยอดเกสรเพศเมีย สีแดง ผล ผิวเกลี้ยง รูปรี ยาว 0.7-1 มิลลิเมตร ปลายมน ภาคตัดขวางรูปสามเหลี่ยม ยาว .2-0.3 มิลลิเมตร ดอกบน ไม่มีเพศ กาบล่าง รูปไข่กลับ สีม่วง 2 อัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นภายใน 3 เส้น ปลายมีรยางค์ ยาว ประมาณ 5 มิลลิเมตร สีม่วง

yahrungnokton yahrungnokdoks yahrungnokdok

คุณค่าทางอาหาร
อายุประมาณ 45 วัน มีค่าวัตถุแห้ง 27-36 เปอร์เซนต์

 • โปรตีน7.2-8.5 เปอร์เซ็นต์
 • ฟอสฟอรัส 0.28-0.34 เปอร์เซนต์
 • โพแทสเซียม 1.06-1.19 เปอร์เซ็นต์
 • แคลเซียม 0.29-0.50 เปอร์เซนต์
 • ADF 36.1-42.9 เปอร์เซนต์
 • NDF 65.2-76.9 เปอร์เซนต์
 • ลิกนิน6.0 เปอร์เซ็นต์
 • แทนนิน 0.07-0.09 เปอร์เซนต์
 • มิโมซิน 0.69 เปอร์เซนต์
 • ออกซาลิกแอซิด 0.04-0.07 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์
 • DMD 42.2 เปอร์เซนต์

(โดยวิธี Nylon bag )

yahrungnok

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้พุ่มเตี้ย

แสดงความคิดเห็น