เครื่องผ่าผลหมาก

7 กุมภาพันธ์ 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

สวนสมรมที่ทีความหลากหลายของพรรณพืช เรามีหมากเป็นไม้ชั้นสูงให้ร่มเงาแก่พืชอื่นๆ ซึ่งในฤดูหมากสุก จึงนำมาตากให้แห้งแล้วผ่าเป็นหมากแห้งคุณภาพ ถึงเวลาที่ต้องพัฒนา เครื่องผ่าผลหมาก


เตรียมอุปกรณ์

 • เหล็กกล่อง​ 2×1 นิ้ว​, เหล็กฉาก​ 1×1 นิ้ว ,เหล็กฉาก​ 1.5×1.5​ นิ้ว ​ และเหล็ก​ขนาดต่างๆ
 • เหล็กเพลา 1 นิ้ว พร้อมลูกปีนตุ๊กตา 2 ตัว
 • ท่อเหล็ก 1/2 นิ้ว
 • ใบมีด ยาว 2-3 นิ้ว
 • แผ่นไม้​ น็อต​
 • เครื่องมือและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ได้แก่ สีกันสนิม เครื่องเชื่อม+ทูปเชื่อม เป็นต้น

ลงมือกันเลย

 1. ทำโต๊ะรองมีด โดยตัดเหล็กฉาก​ 1×1​ นิ้ว​ ยาว​ 30,20 ซม.​เชื่อมติดกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า​ ตัดเหล็กกล่อง​ 2×1 นิ้ว​ยาว​60 ซม. เชื่อมติดฐานสี่เหลี่ยมเป็นขา เชื่อมเหล็กระหว่างขาให้หนาแน่น ส่วนฐานเจาะรู แล้วตัดแผ่นไม้หนาใส่ลงในกล่องฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วยึดให้แน่นด้วยสกรู
 2. ทำฐานรองตัด โดยตัดเหล็กฉาก​ 1.5×1.5​ นิ้ว ยาว 10 ซม. เชื่อมต่อกับเหล็กแบนทำเป็นฐานทรงสามเหลี่ยม​ และเชื่อมคานกลางกับฐาน และเชื่อมต่อเหล็กฉาก​ 1×1​ นิ้วเป็นฐานรับขอบไม้
 3. ทำชุดใบมีด โดยตัดเชื่อมเหล็กเพลา 1​ นิ้ว ยาว 25 ซม.​กับท่อเหล็ก 1/2 นิ้ว ยาว 50 ซม.เป็นคันโยก เชื่อมใบมีดให้มีองศาเหมาะกับคันโยก เฉียงประมาณ 30 องศา ให้มั่นคงแข็งแรง
 4. นำฐานรองตัดยึดติดกับโต๊ะรองมีด ยึดติดกันด้วยสกรู จากนั้นนำทำชุดใบมีด มาประกอบติดกับฐานรอง โดยใช้น็อตยึดติดกัน ทำไม้รองคานจับไว้สำหรับพักใบมีด
 5. ทาสีกันสนิม​
  ุ6. ยึดขาด้านล่างกับท่อนไม้หนาเพื่อทำฐานให้มั่นคง

การใช้งาน
นำผลหมากที่พร้อมจะผ่ามาวางไว้บนฐานสามเหลี่ยมระหว่างกลางใบมีด ใช้แขนดึงคานจับเข้าหาตัว ใบมีดจะผ่าผลหมากออกเป็นสองส่วน แล้วตกลงในภาชนะรองรับ นำไปแกะเนื้อในแล้วนำไปตากให้แห้งสนิท

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น