เครื่องแกะผลหมาก

สวนสมรมที่มีความหลากหลายของพรรณพืช เรามีหมากเป็นไม้ชั้นสูงให้ร่มเงาแก่พืชอื่นๆ ซึ่งในฤดูหมากสุก จึงนำมาตากให้แห้งแล้วผ่าเป็นหมากแห้งคุณภาพ เราพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากไว้ใช้งาน และต้องแกะเนื้อในออกมาตากให้แห้ง เราจึงพัฒนาเครื่องแกะผลหมาก


เตรียมอุปกรณ์

  • เหล็กกล่อง​C 2×1 นิ้ว​,เหล็กกล่อง​ 1×1​ นิ้ว ,เหล็กฉาก 1×1​ นิ้ว
  • คีมปากนกแก้ว หรือ คีมมัดลวด
  • ฐานรองแท่นเครื่องแกะผลหมาก
  • แผ่นไม้​ น็อต​สกรู
  • เครื่องมือและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ได้แก่ สีกันสนิม เครื่องเชื่อม+ทูปเชื่อม เป็นต้น

ลงมือกันเลย

  1. ทำฐานรองแท่นเครื่องแกะผลหมาก โดยตัดเหล็ก C 2×1​ นิ้ว​ ยาว​ 100 ซม.​เชื่อมติดปลายทั้งสองกับเหล็กฉาก​ ตัดเหล็กกล่อง C​ 2×1 นิ้ว​ยาว​40 ซม. เชื่อมติดฐานรองรับแท่นยึดไม้ ส่วนฐานเจาะรู แล้วตัดแผ่นไม้หนา แล้วยึดให้แน่นด้วยสกรู
  2. ทำชุดแกะผล โดยตัดเหล็กกล่อง 1​ นิ้ว ยาว 15 ซม.​บากให้เป็นร่อง เชื่อมต่อกับเหล็ก C 2×1 นิ้ว ยาว 30 ซม. เป็นฐาน
  3. ตัดขาคีมปากนกแก้ว ห่างจากปากประมาณ 10 ซม. แล้วนำปลายข้างที่ตัดออกเชื่อมติดกับปลายอีกข้าง นำไปเชื่อมกับฐานที่บากไว้ ขัดแต่งลบคมโลหะ
  4. นำชุดแกะผลยึดติดกับโต๊ะรอง ยึดติดกันด้วยสกรู
  5. ทาสีกันสนิม​

การใช้งาน
นำผลหมากที่ผ่าแล้วมาวางไว้บนบนปากคีม โดยให้ส่วนที่เป็นเปลือกติดกับปากคีมด้านบนที่ไม่ขยับ แล้วกดปลายคีมให้เปลือกหมากฉีกออก ใช้มือแกะเนื้อในออก แล้วนำไปตากให้แห้งสนิท

เครื่องแกะผลหมาก เครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถทำใช้งานเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น