เตาชีวมวล3พลังบวก​

16 พฤศจิกายน 2023 นวัตกรรมพึ่งตน 0

เรานำจุดเด่นของเตานรกเตาชีวมวล​ เตาชีวมวลถ่านชีวภาพ มาพัฒนาเป็น เตาชีวมวล3พลัง​ โดยมีการทำผนังเตาด้วยดินเหนียว​ ทำให้มีน้ำหนักมาก​ ขนย้ายไม่สะดวก​ ดังนั้นเราจึงปรับปรุงเตาชีวมวล3พลังให้มีน้ำหนักน้อยลง​

ส่วนประกอบของเตาชีวมวล3พลัง ได้แก่ แกนเตา เสื้อเตา และฐานรองภาชนะ
วิธีทำ
1.แกนเตา ใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วยาว 40 ซม. เชื่อมปิดก้นด้วยเหล็กแบน 4 หุน โดยให้สูงจากพื้น 3 ซม.เป็นช่องลม เจาะรูรอบท่อ 2 แถวช่วงบนและล่าง เป็นช่องระบายแก๊ส

 1. เสื้อเตา
  2.1 นำถังเหล็ก40 ลิตรที่มีฝาปิดเปิด เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ทั้ง2ข้างของถังตรงข้ามกัน สูงจากพื้น 3 ซม. ใช้ท่อเหล็ก 1.5 นิ้วยาว 40 ซม. เจาะรูตรงกลางแล้วเชื่อมท่อสูง 5​ ซม.เป็นท่อลม นำไปใส่ในรูที่เจาะไว้แล้วเชื่อมติดกับถัง ใช้เหล็กแบนดัดเป็นมือจับติดข้างถัง ติดตั้งหูปิ่นโต 3 จุดช่วงปากถังเป็นที่ล็อกฝาถัง
  2.1 ใช้ถังเหล็ก 30 ลิตรนำมาตัดให้สูงเท่ากับของถัง 40 ลิตร เจาะรูที่ก้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้วกลางถัง ใช้ฝาถังที่ตัดออกเจาะรูตรงกลาง 6 นิ้วทำเป็นที่ล็อกท่อแกนเตา
  2.3 ใส่ดินเหนียว​หมาดที่ก้นถัง 40ลิตรจนมิดท่อเหล็ก แล้วนำถัง 30 ลิตรใส่ลงในถัง 40 ลิตรให้รูที่เจาะตรงกับกลางท่อ ใส่แผ่นเซรามิค​ไฟเบอร์​ทนไฟรอบๆ ระหว่างช่องว่างของถังทั้งสองจนเต็ม เป็นฉนวนเตา พับขอบถังในออกด้านนอกเพื่อล็อกแผ่นเซรามิค​ไฟเบอร์​ไม่ให้หลุดจากเตา​ แล้วตัดฝาถังเป็นวงกลมเท่ากับขนาดท่อสำหรับปิดเตา
 2. ใช้เหล็กกลมดัดเป็นวงกลมเท่ากับขอบของถัง 2 อัน เชื่อมต่อกันให้สูง 5-10 ซม. ติดเหล็กงอเป็นแท่นรับภาชนะ

เตาชีวมวล3พลังใช้งานได้ 3​ วิธี

 1. เตานรก ใช้ท่อ1.5นิ้ววางกลางเตาให้ตรงกับท่อลมที่ก้นเตา ใส่ขี้เลื่อย แกลบ เปลือกหมาก ชานอ้อย แล้วอัดให้แน่น จุดไฟจากด้นบน
 2. เตาชีวมวล ประกอบแกนเตาลงในเตาแล้วล็อกฝาให้แน่น ใส่ไม้ฟืนลงในแกนเตา จุดไฟจากด้นบน​
 3. เตาชีวมวลถ่านชีวภาพ ประกอบแกนเตาลงในเตาใส่ขี้เลื่อย แกลบในช่องระหว่างแกนแตากับฝนัง ล็อกฝาให้แน่น ใส่ไม้ฟืนลงในแกนเตา จุดไฟจากด้านบน​ ความร้อนในแกนเตาจะทำให้ขี้เลื่อยที่ผนังเตาเผาไหม้กลายเป็นถ่านชีวภาพ​ นำไปใช้บำรุงดินต่อไป

เตาชีวมวล3พลังบวก รวมรูปแบบการใช้งานทั้งแบบเตานรก เตาชีวมวล และเตาชีวมวลถ่านชีวภาพ ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย รวมทั้งใช้งานได้หลากหลาย ทำง่าย ประหยัด และพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น