เสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาจัดการขยะชาวบ้าน

6 ธันวาคม 2558 เทคโนโลยี 0

เสวียนเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แต่เดิมนั้นชาวบ้านมักจะทำเสวียนเพื่อใช้ในการเก็บข้าวสาร หรือข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้เนื่องจากในอดีตไม่มีถังเก็บข้าวสาร ปัจจุบันได้นำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการล้อมต้นไม้เพื่อนำเศษหญ้า ใบไม้ ต่าง ๆ ใส่ไว้ในเสวียนที่อยู่ใต้ต้นไม้เพื่อให้เป็นปุ๋ยทางธรรมชาติและเกิดความสะอาดเรียบร้อยในบ้าน เสวียนทำจากผิวไม้ไผ่ ล้อมต้นไม้มีระยะเวลาใช้งานที่นาน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการงดใช้ปุ๋ยเคมี

saweanpay saweantam

จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน เสวียนไม้ไผ่ คือการสานไม้ไผ่เพื่อกักเก็บวัสดุการเกษตร เป็นการใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ให้กับการเกษตร ที่หลายคนอาจมองข้าม ซึ่งคุณสรวิศ ดวงวรรณาผู้ใหญ่บ้านหมู่4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงรายได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนำเสวียนไม้ไผ่มาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน

เคยได้รับรางวัลระดับจังหวัด สร้างเสวียนไม้ไผ่ครอบต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่สามารถนำเศษใบไม้ที่ร่วงหล่น เศษพืชต่างๆใส่ทับถมลงไปให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย สร้างความชุ่มชื้น ลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหมู่บ้าน สามารถปลูกพืชผักสวนครัวเสริมใสเสวียนได้ ซึ่งวิธีการทำไม่ยากนักเพียงเกษตรกรมีไม้ไผ่ ก็สามารถสร้างเสวียนรักษ์โลกได้ตามขนาดที่ต้องการ

saweanmai saweanlek saweanlom saweankob saweann

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น