เสื้อสีดิน

10 ตุลาคม 2022 นวัตกรรมพึ่งตน 0

สวนหม่อนไม้ เราทำเกษตรยั่งยืนบนฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์จะใช้ดินเป็นหลัก เราจึงใช้สีของดินมาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ในสวน เช่น สีผนังบ้านดิน สีผนังห้องน้ำดิน รวมถึงทำ เลื้อสีดิน

วัสดุ

  • ดินสี
  • สารส้ม , ปูนแดง , เกลือ
  • เสื้อสีพื้นหรือสีขาว

วิธีทำ

  1. ค้นหาดินสีที่ต้องการในพื้นที่ นำมาร่อนเอาแต่ดินสี
    2.​นำดินสีมาละลายน้ำจนเป็นสีดิน ใส่สารส้มแล้วคนให้ละลาย พักไว้ 1-2 ชั่งโมง
    3.​นำเสื้อสีพื้นหรือสีขาวมามัดในรูปแบบผ้ามัดย้อม หรือ นำส่วนที่ต้องการย้อมจุ่มลงในน้ำสีดิน พักไว้ประมาณ 5 นาที แล้วนำมาล้างเศษดินออกในน้ำปูนใส นำไปตากให้แห้ง กรณีเป็นผ้าใหม่ควรนำไปซักหรือล้างด้วยน้ำเพื่อล้างสารเคลือบผ้าก่อน
  2. นำผ้าที่ตากแห้งแล้วไปซักในน้ำเกลือ เพื่อช่วยลดการตกของสีดิน จนสะอาด นำไปตากให้แห้ง
  3. นำเสื้อไปรีด แล้วนำไปใช้งานได้ กรณีที่ใช้งานแล้ว เมื่อจะซักให้ซักแยกออกจากผ้าอื่นๆ ป้องกันสีดินที่ยังออกมาจากเสื้อไปเปื้อนผ้าอื่นๆ

เสื้อสีดิน ทำง่าย ได้ความหมายของดิน ประหยัดและพึ่งตนเองได้

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด นวัตกรรมพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น