แรดิชิโอ ผักกาดหอมสีม่วงแดง

1 มีนาคม 2559 พืชผัก 0

แรดิชิโอเป็นผักตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรง คล้ายกะหล่ำ แต่มีสีม่วงแดง เส้นใบสีขาว นิยมนำมารับประทานสด ตกแต่งในจานสลัด มีรสชาติขมเล็กน้อย

ชื่อสามัญ : Radicchio
ชื่อวิทยาศาสตร์:Cichorium intybusvar. folisum

ลักษณะทั่วไป
แรดิชชิโอเป็นผักในตระกูลผักกาดหอม ลักษณะรูปทรงคล้ายกะหล่ำแต่มีม่วงแดงเส้นใบสีขาวนิยมน่ามารับประทานสด ตกแต่งในจานสลัดมีรสชาติขมเล็กน้อยผลผลิตมากในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม

radichiohoa

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แรดิชชิโอเป็นพืชที่ต้องการสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10 24 องศาเซลเซียส ในสภาพอุณหภูมิสูง การเจริญเติบโตทางใบจะลดลง และพืชสร้างสารคล้ายน้ำนม หรือยางมากเส้นใยสูง เหนียว และมีรสขมมากยิ่งขึ้น ในช่วงฤดูฝนสีจะออกเขียวไม่แดงจัด ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกควรร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์และมีอินทรีย์วัตถุสูง หน้าดินลึก และอุ้มน้ำได้ดีปานกลาง สภาพความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 6 6.5 พื้นที่ปลูกควรโล่งและได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่

radichioh

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร
น่ามาท่าสลัด เพิ่มสีสรรในอาหาร หรือเป็นเครื่องเคียงกับอาหารประเภทลาบ ย่า เหมาะส่าหรับคนที่ชอบรสขม

การปฏิบัติดูแลรักษาระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

  1. การเตรียมดิน ขุดดินตากแดดและโรยปูนขาวอัตรา 0 100 กรัม/ตร.ม. 1 2 สัปดาห์ เตรียมแปลงขนาดกว้าง 1 ม. ยาวตามสภาพพื้นที่ใส่ปุ๋ยรองพื้น ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 2 4 ตัน/ไร่หรือ 2 กก./ตร.ม.
  2. การเตรียมกล้า เพาะกล้าในถาดหลุม (104 หลุม) อายุกล้า 20 25 วัน
  3. การปลูก ย้ายปลูกเมื่อมีใบจริง 3 4 ใบ ระยะปลูก 30 x 30 ซม.
  4. การให้น้ำ หลังย้ายปลูกให้น้ำทุกวัน ช่วงเจริญเติบโตตามความเหมาะสม
  5. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 2 4 ตัน/ไร่หรือ 2 กก./ตร.ม.
  6. การเก็บเกี่ยว เนื่องจากแรดิชชิโอจะห่อปลีไม่พร้อมกัน ท่าให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวใน 1 2 ครั้ง ต้อง ทยอยเก็บจนกว่าจะหมด

radichiokla radichioban radichioton

โรคแมลงศัตรูที่สำคัญในระยะต่างๆของการเจริญเติบโต

  • ระยะกล้า 20-25 วัน หนอนชอนใบ,
  • ระยะย้ายปลูก-ตั้งตัว 25-30 วัน หนอนชอนใบ, หนอนกระทู้ดำ, หนอนกินใบ
  • ระยะห่อหัว 30-35 วัน หนอนชอนใบ, หนอนกินใบ
  • ระยะเก็บเกี่ยว 50-55 วัน หนอนชอนใบ, หนอนกินใบ

ที่มา : หนังสือเรื่องการปลูกผักบนพื้นที่สูง

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พืชผัก

แสดงความคิดเห็น