โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Green House)

5 กุมภาพันธ์ 2560 พลังงาน 0

การอบแห้งโดยใช้พลังงานเฉพาะจากดวงอาทิตย์ คือระบบที่เครื่องอบแห้งทำงานโดยอาศัยพลังงาน แสงอาทิตย์ วัสดุที่อบจะอยู่ในเครื่องอบแห้งที่ประกอบด้วยวัสดุที่โปร่งใส ความร้อนที่ใช้ในการอบแห้งได้มา จากการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการถ่ายเทความร้อนดังกล่าว 2 ทาง คือ ทางตรงจากดวงอาทิตย์และทางอ้อมจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศร้อนก่อนที่จะผ่านวัสดุอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ได้นำมาใช้เพื่อ การตากแห้งเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันได้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสาหกรรม และ ภาคเกษตรกรรมมากมาย อาทิ การตากแห้งกระเบื้องและกระจกสี ยางรถ และอุตสาหกรรมที่ใช้ยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ การหล่อเหล็ก เภสัชกรรม โรงงานยาสูบ การแปรรูป และ ถนอมอาหาร ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ และพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีทุนไม่สูงมากนัก แต่มีประสิทธิภาพในการอบแห้งผลผลิตหรืออาหารต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพ มากกว่าการนำเอาผลิตภัณฑ์หรืออาหารต่างๆ ไปผึ่งแดดโดยตรงได้ถึงครึ่งต่อครึ่งจึงเหมาะสมสำหรับกลุ่มกิจการค้ารวมไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจที่ต้องมีการตากหรือว่าอบแห้งสินค้าหรืออาหาร นอกจากนี้ เทคโนโลยีโรงอบแห้งนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใสสะอาดเนื่องจากใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในประเทศเรา และไม่ปลดปล่อยมลพิษออกไปสู่สภาพแวดล้อมอีกด้วย

โดยโรงอบแห้งดังกล่าวนี้มีรูปพรรณเป็นโดมแบบเรือนกระจก (Green House) โปร่ง ที่ยอมให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในโรงเรือนได้ และบังคับความร้อนจากรังสีนั้นให้อบอวลอยู่ข้างในโรง ไม่ปล่อยให้ออกไปโดยสะดวก แนวทางการทำงานเหมือนภาวะเรือนกระจกนั่นแหละครับ คือแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาได้ แต่ออกยากลำบากเนื่องจากมีแผ่นวัสดุปกคลุมตัวโดมไว้อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้ วัสดุที่ใช้คลุมโรงเรือนของโรงอบแห้งนี้ นิยมใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถให้รังสีดวงอาทิตย์ทะลุได้ดี(แต่ออกยาก) นอกจากนั้นยังมีความยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งขึ้นรูปได้ง่ายและมีน้ำหนักเบาอีกด้วย

แบบเรือนกระจกด้วยโพลีคาร์บอเนต
มีลักษณะเป็นเรือนกระจก(GreenHouse) ซึ่งเปิดคลุมด้วยวัสดุโปร่งแสงโพลีคาร์บอ เนตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งจะวางบน ขั้นภายในเรือนกระจกโดยมีพัดลมดูด อากาศเพื่อระบบความชื้นที่ระเหยจากผลิต ภัณฑ์ออกมาสู่อากาศแวดล้อมภายนอก ผลิตภัณฑ์ไม่เปียกฝนและไม่ถูกแมลงรบ กวน

หลักการทำงานของระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกจะใช้หลักการของเรือนกระจก กล่าวคือ เมื่อ รังสีดวงอาทิตย์ส่งผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไปภายในจะถูกพืชและองค์ประกอบต่างๆ ภาย ในโรงเรือนกระจกดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน วัสดุภายในโรงเรือนจะแผ่รังสีอินฟาเรดออก มาแต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ทำให้อากาศภายในโรงเรือนกระจกร้อนขึ้นและ ถ่ายเทความร้อนให้กับผลิตภัณฑ์
ขนาดแบบเรือนกระจกด้วยโพลีคาร์บอเนต
แบบอบแห้ง พพ.1 ขนาด 6.00 x 8.20 ม. = 49.2 Sqm.
แบบอบแห้ง พพ.2 ขนาด 8.00 x 12.40 ม. = 99.2 Sqm.
แบบอบแห้ง พพ.3 ขนาด 8.00 x 20.80 ม. = 166.4 Sqm.

รายละเอียดวัสดุเรือนกระจก

  • แผ่นโพลีคาร์บอเนต มีความหนา 6 mm.
  • สีใส แสงแดดส่องผ่านตามมาตราฐาน ASTM D 1003
  • ผิวด้านบนหรือด้านรับแสงแดดเคลือบสาร ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)
  • มีเซล์แสงอาทิตย์และพัดลมระบบอากาศ
  • อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเหล็ก ชั้นวาง ตะแกรงชุบ กัลวาไนซ์

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปนั้นจะรับรังสีจากแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนภายในโรงอบแห้ง แล้วจากนั้นก็จะระบายความร้อนให้กับผลิตภัณฑ์หรืออาหารต่างๆ ในโรงอบแห้ง ทำให้ความชื้นจากผลิตผลหรืออาหารนั้นๆ ระเหยขึ้นไปสู่ข้างบน ซึ่งโรงอบแห้งที่ได้หลักเกณฑ์ จะมีพัดลมดูดอากาศคอยทำหน้าที่ดูดเอาความชื้นจากผลผลิตและอาหารนั้นๆ ออกไปสู่ภายนอกโรง ทำให้ผลิตภัณฑ์และอาหารด้านในโรงแห้งรวดเร็วทันใจขึ้นกว่าการตากแดดไปตามโชคชะตามากทีเดียว(ซึ่งโรงอบแห้งที่ได้มาตรฐานนั้น พัดลมดูดความชื้นที่ว่า ก็จะใช้พลังงานกระแสไฟจากโซล่าเซลล์ที่ตั้งไว้ร่วมกับโรงอบนั่นเองครับ ทั้งเพื่อประหยัดพลังงานได้ 100%

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด พลังงาน

แสดงความคิดเห็น