ไม้นวดเมล็ดมะค่า

25 กรกฏาคม 2559 สุขภาพพึ่งตน 0

โรคปวดกล้ามเนื้อหลังเป็นโรคเรื้อรังที่ก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง วิธีการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังมีหลายวิธี เช่น เปลี่ยนท่านอน ประคบด้วยความร้อน รับประทานยาแก้ปวดหลัง ใช้คลื่นความร้อนกระตุ้นเส้นประสาท นวดกดจุด เป็นต้น การบรรเทาอาการปวดโดยการนวดด้วยมือ หรือที่เรียกว่าหัตถบำบัด มีข้อจำกัดคือ แรงของผู้นวดไม่สม่ำเสมอ และเกิดความเมื่อยล้า ดังนั้นทางกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ไม้นวดลดปวดกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยนวดบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังซึ่งสามารถกำหนดลงจุดนวดและเพิ่มแรงตามความต้องการได้

นวัตกรรมนี้ประดิษฐ์จาก เมล็ดมะค่า ซึ่งเมล็ดมะค่ามีสรรพคุณ คือ ใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง เป็นยาขับพยาธิ และทำให้ริดสีดวงทวารแห้ง

mainoudmedmakammainoudmedmakat

ประโยชน์ของไม้นวดลดปวดกล้ามเนื้อ
การใช้ไม้นวดจากเมล็ดมะค่าจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังและไหล่ได้เป็นอย่างดี

วิธีการนวด

 1. นวดตามแนวของกล้ามเนื้อหลังและไหล่ 2 ข้าง
 2. นวดแต่ละจุดโดยการค่อยๆ เพิ่มแรงกดจนเริ่มรู้สึกปวดและให้นวดวนไปมาขึ้น-ลง ต่อเนื่องกัน ทั้งหมด 3 รอบ ตามหลังและไหล่ทั้ง 2 ข้าง
 3. เมื่อนวดครบทั้งหมด 3 รอบแล้ว ให้เอามือจับบริเวณที่นวดว่ากล้ามเนื้อเคลื่อนไหวตัวได้ดีหรือไม่
 4. ถ้านวดแล้วกล้ามเนื้อยังหดเกร็งอยู่ควรนวดต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ากล้ามเนื้อค่อยๆ คลายตัว

นวัตกรรมนี้ได้นำไปทดลองใช้กับผู้ที่มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยแบบเฉพาะเจาะจงและสมัครใจร่วมทดสอบสิ่งประดิษฐ์ที่มีอาการปวดหลัง จำนวน 20 คน พบว่าระดับความปวดกล้ามเนื้อก่อนการทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับปานกลาง หลังการใช้สิ่งประดิษฐ์ระดับความปวดลดลงอยู่ในระดับเล็กน้อยร้อยละ 80 และไม่ปวดเลยอยู่ในระดับร้อยละ 80

ข้อห้ามและข้อควรระวังสำหรับการนวด

 1. ในผู้ที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดหรือมีเลือดออกง่ายเพราะจะทำให้เกิดเลือดออกซ้ำตรงบริเวณที่นวด
 2. บริเวณที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดขอด หรือ เส้นเลือดอุดตัน
 3. บริเวณที่มีแผลทียังไม่แห้งสนิทเพราะจะทำให้แผลแยกได้รวมถึงอาจมีการติดเชื้อโรคที่แผล
 4. บริเวณที่มีการอักเสบเพราะจะทำให้อักเสบมากขึ้น
 5. บริเวณกระดูกหักที่ยังติดไม่ดี ถ้านวดแรงเกินไปอาจทำให้มีการหักซ้ำได้
 6. บริเวณที่เป็นมะเร็ง เพราะเซลล์มะเร็งอาจกระจายไปยังอวัยวะอื่นได้
 7. ห้ามนวดในคนที่มีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 38.5 C

ข้อดีของการนวด

 1. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยให้หายปวดเมื่อย
 2. ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนคล่อง
 3. ข้อต่อกระดูก ทำให้การเคลื่อนไหวคล่องขึ้น ยืดอายุการใช้งาน
 4. อารมณ์และจิตใจ ทำให้ผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่น

ข้อเสียของการนวด

 1. เกิดอาการบวมแดงมากกว่าเดิมในกรณีมีบาดแผลหรือเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยมา
 2. อาจทำให้เกิดหลอดเลือดแตก หรืออักเสบ
 3. ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนหลังจากการนวด เช่น โรคความดัน

เอกสารอ้างอิง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. (2555). ไม้นวดเมล็ดมะค่า. ค้นหาเมื่อ22 มีนาคม 2559.
จาก http://www.bcnkk.ac.th/Innovation/index.phpoption=com_content&view=article&id=8&Itemid=14

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด สุขภาพพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น