องุ่นทะเล

17 ธันวาคม 2559 ไม้ยืนต้น 0

ไม้ยืนต้น ทรงพุ่มค่อนข้างกลมเมื่อยู่กลางแจ้ง ทนทานต่อความแห้งแล้ง เหมาะสมกับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง หรือดินเค็ม เป็นพันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว และทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ผู้ที่ต้องการสะสมพันธุ์หากมีความต้องการปลูกแนะนำว่าควรปลูกเพียง 1 ต้นก็เพียงพอ

ชื่อสามัญ :seagrape, seagrape, seaside grape
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccoloba uvifera
วงศ์ : Polygonaceae
ชื่ออื่นๆ : ครุฑทะเล

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงไม่เกิน 10 ม. ขนาดทรงพุ่ม 4-6 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม เปลือกต้นสีนํ้าตาลเทา มีรอยด่าง และเป็นปุ่มปมทั่วไป

  • ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปกลมใบกว้าง 24 ซม. ยาว 16-18 ซม. ปลายใบมน โคนใบเว้าหรือกลม ขอบใบเรียบและยกขึ้น แผ่นใบหนา และแข็งสีเขียวสดเป็นมันเส้นแขนงใบสีเหลืองหรือแดงนูนเด่น ก้านใบ ยาว 0.5-1 ซม.
  • ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยยาว 20-30 ซม. ดอกขนาดเล็กเกิดบนกระจุกเดียวกัน กระจุกละ 3 ดอก กลีบดอกเป็นกลีบรวม 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 0.5 ซม.
  • ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม.โคนสอบเข้าที่ขั้วผลรูปทรงคล้ายแอปเปิลขนาดเล็ก เป็นช่อ คล้ายองุ่น เปลือกและเนื้อผลบาง สีเขียว เมื่อสุกสีนํ้าตาลอ่อนอมส้ม เมล็ดมีเปลือกหุ้มแข็งแต่บางและกรอบ เมล็ดทรงกลม สีน้ำตาลอมดำ ออกดอกติดผลตลอดปี ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

นิเวศวิทยา พบปลูกเลี้ยงอยู่ทั่วไป
การใช้ประโยชน์ เปลือกนอก และเนื้อผลรับประทานได้ เนื้อนิ่ม คล้ายองุ่นแต่บาง รสชาติหอมหวาน ถ้าไม่แก่จัดมีรสอมเปรี้ยว

การขยายพันธุ์ :
การตอน เหมาะสมที่สุด ใช้เวลาในการออกรากประมาณ 1.5 เดือน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน
การเพาะเมล็ด น่าจะทำได้เนื่องจากมีเมล็ดทุกผล แต่เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตอนแล้ว การตอนทำได้ดีและใช้เวลาน้อยกว่า

ข้อดีของพันธุ์ไม้ :
ทนทานต่อความแห้งแล้ง ไม่มีโรคและแมลงรวบกวน ผลสุกสีส้มแดงรับประทานได้มีรสหวานอมเปรี้ยว ใบไม่ค่อยร่วง

ข้อแนะนำ : เหมาะสมกับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง หรือดินเค็ม เป็นพันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ผู้ที่ต้องการสะสมพันธุ์หากมีความต้องการปลูกแนะนำว่าควรปลูกเพียง 1 ต้นก็เพียงพอ ความหอมของดอกมีไม่มาก

ที่มา:
วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ยืนต้น

แสดงความคิดเห็น