โดย monmai

krajeabkoun

กระเจี๊ยบกวน

16 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

กระเจี๊ยบแดงนับเป็นหนึ่งในยาสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ในงานสาธารณสุขมูลฐานจึงจัดกระเจี๊ยบแดงเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านที่ใช้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง

taongongnam

เพาะถั่วงอกในกระถาง

15 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ถั่วงอกเป็นผักเศรษฐกิจที่น่าสนใจ นอกจากเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะมีโปรตีน วิตามินและเกลือแร่เป็นผักชนิดเดียวที่ใช้เวลาเพาะเพียง 3 – 4 วัน ...

maplub

มะพลับ เนื้อไม้มีรสฝาด บำรุงธาตุ

14 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

มะพลับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย กำหนดปลูกไว้ทางทิศใต้ (ทักษิณ) ตามโบราณเชื่อกันว่า การปลูกต้นมะพลับในบริเวณบ้านจะทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น มะพลับเป็นพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ ...

chamngoapais

การชำเหง้าไผ่

13 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ไผ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น ลำต้นแตกเป็นกอเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ กอหนึ่งมีประมาณ 20-50 ต้น ลำต้นมีความสูงประมาณ 5 – 15 ...

peangtoneang

หลักการพึ่งตนเอง

12 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Self Reliance) แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่สำคัญๆ คือ การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนา คือ ...

plougkai

เพาะเลี้ยงปลวก เป็นอาหารไก่ ปลา

11 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

เพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ เป็นวิธีการเลี้ยงไก่ที่ประหยัดต้นทุน

csr

ซีเอสอาร์ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

10 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล

wanmahahongs

ว่านมหาหงส์ ว่านที่มีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยม

9 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

พันธุ์ไม้จำพวกมหาหงส์มีหลายชนิดเหมือนกัน สีนวลก็มี แดงก็มี เหลืองอมแดงก็มี และมีกลิ่นหอมทั้งนั้น เป็นแต่ว่ามากหรือน้อยต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีชนิดใดหอมแรงเท่ามหาหงส์ ...

tanpais

ถ่านไม้ไผ่ ดูดสารพิษ เพื่อสุขภาพ

8 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ในประเทศไทย ได้มีการผลิตถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงมาเป็นเวลานานมากแล้ว ซึ่งวิธีการผลิตถ่านไม้ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่หลายคนคงเคยพบเห็น ก็คือ ...

payommaglear

ผ้าย้อมมะเกลือ

7 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ภูมิปํญญาชาวบ้านเป็นพื้นฐานความรู้ความสามารถของชาวบ้าน ...

maklear

มะเกลือ ไม้ผลย้อมผ้า

6 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

มะเกลือ เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Ebenaceae พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป เรือนยอดเป็นพุ่มกลมกิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ผลดิบของมะเกลือมีสรรพคุณเป็นยา จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ...

kajeabyams

แยมกระเจี๊ยบ

5 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

กระเจี๊ยบมีเส้นใยอาหารสูง ทั้งชนิดที่ละลายในน้ำ และไม่ละลายในน้ำ เส้นใยอาหาร ที่ละลาย ในน้ำ และไม่ละลายในน้ำ เช่น เพคติน ช่วยชะลอ การดูดซึมน้ำตาลกลูโคส ผ่านผนังลำไส้ ...

kloo

ขลู่ ขลู่สมุนไพรดีริมทาง

4 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ขลู่เป็นพืชวงศ์เดียวกับเบญจมาศน้ำเค็ม สาบเสือ เก๊กฮวย ดาวเรือง ทานตะวัน และบานชื่น เป็นพืชที่ชอบขึ้นตามลำพังทั่วไป โดยเฉพาะที่มีน้ำเค็ม ขึ้นตามพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ ...

biochars

เตาผลิตถ่านชีวภาพ

3 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ถ่านชีวภาพ เป็นการนำมวลชีวภาพ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้หรือเหลือทิ้งจากกิจกรรมภาคการเกษตรมาแยกสลายด้วยความร้อนแทนการเผาทิ้ง ...

biochar

ถ่านชีวภาพ กักเก็บคาร์บอนลงดิน

2 มีนาคม 2558 - แสดงความคิดเห็น

ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือ วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ (biomass) โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก เรียกกระบวนการนี้ว่าการแยกสลายด้วยความร้อน (pyrolysis)

© 2015 สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง ไม่สงวนลิขสิทธิ์.