โดย monmai

maleetod

มะลิถอด ไม้ดอกหอม

30 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

มะลิถอดปลูกเป็นไม้ประดับ ส่วนดอกใช้ร้อยมาลัย ใช้แต่งกลิ่นใบชา ยาสูบ และอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องยาหอม มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ

maleehat

มะลิฉัตร มะลิพิกุล

29 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ไม้พุ่มเตี้ยมีการแตกกิ่งก้านสาขาในระดับต่ำจำนวนมาก หากไม่มีการตัดแต่งจะมีทรงพุ่มกลม

noudmear

การนวดตนเองเพื่อผ่อนคลายส่วนมือ

28 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การนวดตนเองเพื่อผ่อนคลายส่วนมือ แขน ไหล่ แขน ไหล่ เพื่อป้องกันอาการ ปวด มือ แขน ไหล่/ไหล่ติด

ooykunnam

อ้อยเคี้ยวพันธุ์สุพรรณบุรี 72

27 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

อ้อยเคี้ยวเป็นพืชที่ทำรายได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น ...

torking

การต่อกิ่ง (Grafting)

26 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การต่อกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศที่สามารถทำได้โดยการนำกิ่งพันธุ์ดีที่มีตามากกว่า 1 ตา มาต่อบนต้นตอ เพื่อให้เนื้อเยื่อเจริญทั้งสอง ...

maleeson

มะลิซ้อน ขาวดั่งความรักที่บริสุทธิ์ของแม่

25 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ดอกมะลินั้นเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ยิ่งดอกมะลิซ้อนด้วยแล้วยิ่งเพิ่มความหอมทวีขึ้นไปอีก ความงามของรูปดอกสีขาวพร้อมทั้งกลิ่นหอมที่อบอวล ...

maleela

มะลิลา มะลิร้อยมาลัย

24 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ทั่วโลกนั้นมีสายพันธุ์มะลิอยู่ทั้งหมดประมาณ 200 ชนิด แต่ที่พบในประเทศไทยมีอยู่ ประมาณ 45 ชนิด และในจำนวนนี้เป็นไม้พื้นเมืองของไทยประมาณ 15 ชนิด มะลิที่ พบเห็นกันมากได้แก่ มะลิลา ...

angkang

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

23 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ...

cop

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) คือ อะไร

22 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

Communities of Practice (CoPs) คือกลุ่มคนที่รวมตัวกัน ภายใต้หัวข้อความรู้ที่พวกเขามีแรงปรารถนา (Passion) ร่วมกัน ทีจะพัฒนาความรู้นั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ...

manmersearhao

มันมือเสือ โอสถแห่งขุนเขา

21 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

มันมือเสือ ลักษณะเป็นหัวหยักๆ คล้ายอุ้งเท้าเสือจึงเรียกว่า มันมือเสือ ชาวบ้านบางคนเรียกชื่ อต่างออกไปบ้าง เช่น มันอ้อน มันมุ้ง มันจวก ฯลฯ แต่ชื่อมันมือเสือ ...

soonchaoban

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน

20 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ อำเภอวังน้ำเขียว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

namnoa

น้ำนัว ไร้สารพิษวัสดุธรรมชาติ

19 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

“ผงชูรส” เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นตัวการทำให้เกิดอาการมือสั่น หัวใจเต้นแรง ยิ่งถ้าร่างกายได้รับปริมาณที่มากเกินไป จะมีผลต่อระบบประสาท ทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง กรณี ...

taboonkawking

ตะบูนขาว ไม้ชายฝั่งทะเล

18 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ตะบูนขาวเป็นไม้ป่าชายเลนที่ขึ้นปะปนกับไม้หลายประเภท เช่น ไม้โปรงแดง ไม้พังกาหัวสุมดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว ถั่วดำ ตาตุ่ม และไม้โกงกางใบเล็ก เป็นต้น ...

sabsear

สาบเสือ ใช้ห้ามเลือด

17 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

สาบเสือเป็นพืชล้มลุกขึ้นกลางแจ้ง เจริญงอกงามได้รวดเร็ว แตกกิ่งก้านสาขามากจนดูเป็นพุ่ม ใบเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย มีขนปกคลุมทั่วใบ ...

banburi

บานบุรี ดอกบานสีเหลือง

16 ตุลาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

บานบุรีเป็นชื่อของพันธุ์ไม้ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายพันธุ์ ตามสีของดอก ได้แก่ บานบุรีสีเหลือง บานบุรีสีเหลืองแคระ บานบุรีสีแสดและ บานบุรีสีม่วง เป็นพืชพื้นเมืองของบราซิล ...

© 2015 สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง ไม่สงวนลิขสิทธิ์.