โดย monmai

jampeedpk

จำปี ดอกจำปีกลิ่นหอมชื่นใจ

25 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ดอกจำปีหรือจำปีเป็นไม้ยืนต้นมีอายุประมาน 10 – 20 ปี ใบหนาสีเขียวเข้ม มนรี ปลายแหลม ริมใบเกลี้ยงนวล ออกดอกตามก้านตามโคนใบที่ยอดของแต่ละกิ่ง ใบละดอก มีสีเขียวจนถึงเหลืองคลีม ...

chearpleangkeaw

เชื้อเพลิงเขียว เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้

24 ธันวาคม 2556 - 3 ความคิดเห็น

แท่งเชื้อเพลิงเขียว คือ แท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากการอัดแท่ง (โดยไม่ใช้ความร้อน) จากวัสดุชีวมวล/เศษวัชพืชต่าง ๆ หรือเศษวัสดุที่เหลือจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ...

pidtonglangpra

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

23 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราช ดำริ พัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ...

farungkeenok

ฝรั่งขี้นก ผลไม้ที่มากคุณค่าแต่คนลืม

22 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ฝรั่งสีชมพู หรือ ฝรั่งขี้นก คนสมัยก่อนคงจะรู้จักกันดีว่าเป็นผลไม้ทรงกลม ขนาดปานกลาง ที่มีเนื้อทั้งสีขาว เหลือง ชมพู กลิ่นหอม ...

karunsukapan

การุณ ศุขะพันธ์ เกษตรกรดีเด่นไร่นาสวนผสม

21 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ในปี 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งการพิจารณาตัดสินคัดเลือก ในสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ คุณการุณ ...

hedpaokeb

เห็ดเผาะ อาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

20 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ(Astraeus hygrometricus(Pers.) Morgan) เป็นเห็ดเศรษฐกิจพื้นเมืองของไทยที่มีผู้นิยมบริโภคกันมากเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่ดี ดอกเห็ดมีลักษณะกลม ขนาด1.5-4 ซม.ไม่มีก้านดอก ...

wanakaset

มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม

19 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคมของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ศึกษาในเรื่องแนวคิดในการทำวนเกษตร การขยายพันธ์ไม้ป่า ไม้สมุนไพร รวมทั้งการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

paiseesook

ไผ่สีสุก ไผ่มงคลประโยชน์หลากหลาย

18 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ไผ่สีสุกมีขึ้นเองตามป่าราบและบนเขาสูง ๆ แพร่พันธุ์ด้วยหน่อซึ่งจะแทงออกมาจากโคนต้นมีประโยชน์ทางยาสมุนไพรไทยใช้ ตา ราก หน่อไม้ตาเต่า (เป็นหน่อไม้ที่เกิดจากตาไม้ไผ่) ใบ รสขื่น ...

chacram

ชะคราม วัชพืชรสเค็มมากค่า

17 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ชะครามเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งและยังเป็นพืชสมุนไพรที่น่าสนใจในการนำมาแปรรูปเป็นอาหารและสามารถสกัดสารเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคอันเป็นความหวังของผู้วิจัยและผู้ป่วยมะเร็งอีกทางหนึ่ง ...

chitosan

ไคติน-ไคโตซาน

16 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ไคติน-ไคโตซาน เป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตผสม ที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนติดอยู่ด้วยทำให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ...

kramton

คราม มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาราชาแห่งสีย้อม

15 ธันวาคม 2556 - 1 ความคิดเห็น

คราม (Indigofera tinctoria L.) เป็นพืชที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งที่มนุษย์รู้จักนำมาปลูกและใช้ประโยชน์ มีหลักฐานการใช้ย้อนไปกว่า 6,000 ปี ...

kobbosimentk

การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

14 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

การเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ เป็นการเลี้ยงที่มีผู้นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะดูแลรักษาง่าย กบมีความเป็นอยู่ดีและเจริญเติบโตดี อีกทั้งเป็นการสะดวกสบายต่อ ผู้เลี้ยงในด้าน ...

arnuttancho

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช นักวิจัยเกษตรธรรมชาติ

13 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์จากภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำไส้เดือนมากำจัดขยะจำพวกเศษอาหาร มูลสัตว์ และได้ดำเนินการมาประมาณ 2 ปีแล้ว ...

kuayhom

กล้วยหอม ดีต่อสมองและระบบประสาท

12 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ในกล้วยหอมมีสารน้ำตาลอยู่ 3 ชนิด คือ ซูโครส (sucrose) ฟรักโทส (fructose) และกลูโคส (glucose) ให้พลังงานแก่ร่างกายพร้อมนำไปใช้ทันที โดยมีรายงานวิจัยยืนยันว่า กล้วยหอม 2 ...

klauyhagmoogyang

กล้วยหักมุก ปิ้งไฟหอมกรุ่น

11 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

“กล้วยหักมุก” มีชื่อพื้นบ้านว่า กล้วยใต้ กล้วยนาก กล้วยมณีอ่อง กล้วยส้ม เจก มะลิอ่อง ยะไข่ นิยมนำมาทำกล้วยฉาบ เพราะให้เนื้อฟูกรอบ มากกว่ากล้วยน้ำว้า ผลของกล้วยหักมุก ...

© 2014 สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง ไม่สงวนลิขสิทธิ์.