โดย monmai

kalon

มะม่วงกะล่อน เปรี้ยวกะล่อนสะใจ

26 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

มะม่วงกะล่อนเขียว หรือที่ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมเรียกสั้นๆว่า มะม่วงกะล่อนที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนั้น สีของผลเมื่อสุกจะเป็นสีเขียวอ่อน ไม่เป็นสีเหลืองเหมือนมะม่วงสุกทั่วไป ...

shung

ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน

25 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านประสบปัญหาทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจับสัตว์นํ้าจนเกินกําลังการผลิตของธรรมชาติ ...

banchean

บานชื่น ไม้ดอกประดับบ้านเรือน

24 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

บานชื่นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับบ้านเรือนและปลูกเป็นกระถาง เนื่องจากบานชื่นเป็นไม้ดอกที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย ไม่ต้องพิถีพิถันในการดูและรักษา มากมายแต่ให้ดอกที่สวยงาม ...

doikam

ดอยคำ อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท

23 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

จากแนวพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในภาคเหนือ จึงได้ก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้น ใกล้พื้นที่แหล่งเพาะปลูก ...

kem

เข็ม ดอกไม้ไหว้ครู

22 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

เข็ม เดิมเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้ จัดว่าเป็นไม้พุ่ม ดอกเข็มเป็นไม้พื้นเมืองของพื้นที่เขตร้อน ดอกเข็มจึงเป็นดอกไม้ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ดอกเข็มมีหลายสี ...

planina

เลี้ยงปลาในนาข้าว

21 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

การเลี้ยงปลาในนาข้าวจะกระทำได้เฉพาะในท้องที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีการชลประทาน มีน้ำตลอดปีหรืออย่างน้อย ๓-๖เดือน ...

prakobs

สารพัน ลูกประคบ

20 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

การประคบร้อนเป็นการใช้ความร้อนประคบไปบนร่างกายโดยผ่านสื่อนำความร้อน (สื่อหรือตัวนำความร้อนบางอย่างก็มีความเป็นยาด้วยเช่นกัน)ที่แตกต่างกัน ...

taopra

ถั่วพร้า พืชปุ๋ยสดธาตุไนโตรเจนสูง

19 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

ถั่วพร้า เป็นพืชปุ๋ยสด (พืชที่ปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด) ที่เหมาะกับพื้นที่นาดอน ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรจำนวนมาก ว่าทำให้ดินดำและข้าวงามดีเพราะให้น้ำหนักสด ...

kawtan

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม น้ำอัญชัญ และน้ำใบเตย

18 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

ข้าวแต๋น ขนมพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นำเอาข้าวเหนียววัตถุดิบหลักในพื้นที่มาผลิตและแปรรูป ซึ่งเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง ข้าวแต๋น เป็นขนมที่นิยมทำกันในเทศกาลปีใหม่เมือง ...

prigchefa

พริกชี้ฟ้า พริกดอกใหญ่

17 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

“พริกชี้ฟ้า” มีชื่อพื้นบ้านว่า พริกชี้ฟ้า พริกดอกใหญ่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ชิลี (chili) ไทยดรากอนชิลี(Thai Dragon Chile) สเปอร์ เพปเปอร์ (Spur pepper) ลองคาเย็นนีเพปเปอร์ (Long cayenne pepper) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ...

prigkeenoos

พริกขี้หนู พริกเม็ดเล็กรสเผ็ดจัดจ้าน

16 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

พริกขี้หนู เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ผลอ่อนสีเขียวผลสุก สีแดง มีรสเผ็ด ใบอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก นำไปทอดโรยหน้าผัดเผ็ดต่าง ๆ ผลใช้เป็นเครื่องปรุงรส เช่น ตำใส่ในน้ำพริก ...

choabog

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก

15 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การเรียนรู้ “ภูมิปัญญาชาวบก” เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นการใช้ทุนทางธรรมชาติการเกษตรในวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับ โหนด-นา-เล ...

nontree

นนทรี ดอกสวยมีสีสัน

14 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

ต้นนนทรีนิยมนำมาปลูกประดับในสวน หรือตามริมถนนสายใหญ่ ให้ทั้งร่มเงาและสีสันดอกสวยงาม เพราะมีระบบรากหยั่งลึกตรง ไม่ ค่อยมีปัญหากับฟุตบาธหรือถนน แต่นนทรีเป็นไม้กิ่งเปราะ ...

chongko

ชงโค เสี้ยวดอกแดง

13 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

ชงโค มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงและทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ...

pimtotunkam

พิมพ์ โถตันคำ หญิงแกร่งปราชญ์เกษตร

12 กันยายน 2557 - แสดงความคิดเห็น

แม่พิมพ์ โถตันคำ เดิมเป็นคนกาฬสินธุ์ หลังสมรสกับนายทอง โถตันคำ ซึ่งเป็นคนสกลนคร จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวที่บ้านเลขที่ 93 หมู่ 3 บ้านนาขาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ...

© 2015 สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง ไม่สงวนลิขสิทธิ์.