โดย monmai

tanakarnkung

ธนาคารไข่กุ้ง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

28 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

“กุ้งก้ามกราม” เป็นสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด กุ้งก้ามกราม ที่จับได้จากแม่น้ำตามธรรมชาติ มีรสชาติน่ารับประทาน ...

makam

มะขาม ไม้ผลรสเปรี้ยวจัดและรสหวานเจี๊ยบ

27 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

มะขาม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้นขรุขระและหนา สีน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน ...

makamtes

มะขามเทศ พืชไม้ผลท้องถิ่น ทนดินเค็มและดินเปรี้ยว

26 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

มะขามเทศเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ส่วนที่เรานำมากินกันนั้นก็คือผลของมัน ที่อยู่ในฝักโค้งเป็นวงกลม รสชาติของมะขามเทศจะออกหวานมัน ผสมรสฝาดนิดๆ กินอร่อยชุ่มคอ ...

ป่าเปียก ป้องกันไฟป่า

25 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟเปียก (Wet Fire Break) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ...

pahyang

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง ธรรมะปฏิบัติเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน

24 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง ของชุมชนป่ายาง มีหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาชีวิตที่ชื่อว่า “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักสูตร 4 คืน 5 วัน เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ทางศูนย์ฯ ...

sai

ไทร นักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร

23 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ไทรกำเนิด..และดำรงชีวิต..โดยอาศัยความตายของต้นไม้อื่น แต่เพื่อสร้างและหล่อเลี้ยงวงจรชีวิตของป่า” ที่สำคัญ“ไทร” เป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่า

kang

ครั่ง ยางหรือชันขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง

22 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ครั่ง คือ ยางหรือชันชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง แมลงครั่งจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง ...

maledpan

เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน

21 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

เมล็ด พันธุ์พื้นบ้าน คือเมล็ดพันธุ์แท้ที่มีความแข็งแรงทนต่อสภาพพื้นที่นั้นๆ ทั้งโรคและแมลง รวมถึงสภาพอากาศและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นได้ดี โดย ...

koi

ข่อย ไม้ดัดคุณภาพ

20 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

คนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ประจำบ้านจะช่วยทำผู้อาศัยให้เกิดความมั่นคง มีความแข็งแกร่ง อดทนได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันศัตรูจากภายนอก ...

biofarmb

ระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก

19 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การทำบ่อก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตพลังงานและลดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดกลางเท่านั้น ...

manow

เครื่องปรุงที่มีรสเปรี้ยว

18 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ความอร่อยของอาหารไทยประการหนึ่งคือ รสชาติที่จัดจ้าน กระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัส ทำให้เกิดความตื่นตัว และ ความหลงใหลไปพร้อมกัน ...

koonchor

คูน ราชพฤกษ์ต้นไม้ประจำชาติไทย

17 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

คนไทยในสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ...

adisornloasapan

อดิศร เหล่าสะพาน สร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง

16 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

อดิศร เหล่าสะพานเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะทำการเพาะปลูกเห็ดพันธุ์ต่างๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านซึ่งมีเพียงแค่อาชีพทำนาเท่านั้น ...

hedfangteayclum

การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

15 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ในช่วงฤดูร้อน เราจะมีเห็ดฟางที่เหลือจากการทำนาเป็นจำนวนมาก เรามีปัญหาเกษตรไม่น้อยที่มีรายได้ไม่เพียงพอ เรามีเกษตรที่เผาฟางทิ้งไป ...

jamjuree

จามจุรี ก้ามปู ฉำฉา

14 มีนาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

จามจุรี (Samanea saman) เป็นชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขามากมีใบขนาดเล็ก ดอกสีชมพู มีผลเป็นฝัก เมล็ดแข็ง ผลมีเนื้อสีชมพู รสหวานสัตว์เคี้ยวเอื้องชอบกินเป็นอาหาร จามจุรี ...

© 2014 สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง ไม่สงวนลิขสิทธิ์.