โดย monmai

champa

จำปา หอมกลิ่นหอมกรุ่นยามพลบค่ำ

3 มกราคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ดอกจำปา มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทางตอนใต้ของจีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย และยังมีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า จำปากอ (มลายู-ใต้) จำปาเขา จำปาทอง (นครศรีธรรมราช) จำปาป่า ...

ngog

การงอกของเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

2 มกราคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การเพาะเมล็ด หลายครั้งสร้างความสงสัยอย่างมากให้กับผู้ปลูก เนื่องจากการเพาะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปหลากวิธี บ้างเพาะง่าย บ้างเพาะยาก ลองไปดูส่วนประกอบของเมล็ด ...

tourkasetsatit

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตร

1 มกราคม 2557 - 1 ความคิดเห็น

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสาน ...

raikhunmon

ไร่คุณมน ฟาร์มสเตย์

31 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ จากการไปท่องเที่ยวในสถานที่หรือชุมชนที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ...

beauveriamalang

เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราปราบแมลง

30 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

เชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ในอันดับ Homoptera Lepidoptera Coleoptera และ Diptera ซึ่งได้แก่แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง ...

chaba

ชบา ไม้ดอกบานสีสันสดใส

29 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ชบาในบ้านเรารู้จักกันมานานแล้ว จะเห็นได้จากบ้านคนสมัยก่อนจะมีชบาอยู่แทบทุกบ้านปัจจุบันชบาได้รับการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ออกมามากมาย ซึ่งล้วนแต่สวย ๆ งาม ๆทั้งนั้น ...

peaga

เพกา ฝักลิ้นฟ้าต้องกินสุก

28 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ตำราปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของคนไทยโบราณห้ามปลูกเพกาในบริเวณบ้าน เพราะถือว่าฝักเพกามีรูปร่างคล้ายดาบหรือปลายหอก อาจนำเรื่องเดือดร้อนเลือดตกยางออกมาสู่เจ้าของบ้านได้ ...

khawmoa

ข้าวเม่า อาหารเลิศรสแห่งความศรัทธา

27 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ข้าวเม่าเป็นอาหารหวานอย่างหนึ่งของชาวไทยที่ประกอบอาชีพทำนา ชาวนารู้จักทำข้าวเม่ากันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ...

paikawlamlum

ไผ่ข้าวหลาม หลากประโยชน์มากว่าทำข้าวหลาม

26 ธันวาคม 2556 - 1 ความคิดเห็น

ไผ่ข้าวหลาม เป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นลักษณะตรง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-8 ซม. เนื้อลำบางหนาไม่ถึง 5 มม. ปล้องยาวประมาณ 20-45 ซม. สูงประมาณ 7-30 ซม. มีสีเขียวปนเทา กาบมีสีหมากสุก ...

jampeedpk

จำปี ดอกจำปีกลิ่นหอมชื่นใจ

25 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ดอกจำปีหรือจำปีเป็นไม้ยืนต้นมีอายุประมาน 10 – 20 ปี ใบหนาสีเขียวเข้ม มนรี ปลายแหลม ริมใบเกลี้ยงนวล ออกดอกตามก้านตามโคนใบที่ยอดของแต่ละกิ่ง ใบละดอก มีสีเขียวจนถึงเหลืองคลีม ...

chearpleangkeaw

เชื้อเพลิงเขียว เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้

24 ธันวาคม 2556 - 3 ความคิดเห็น

แท่งเชื้อเพลิงเขียว คือ แท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากการอัดแท่ง (โดยไม่ใช้ความร้อน) จากวัสดุชีวมวล/เศษวัชพืชต่าง ๆ หรือเศษวัสดุที่เหลือจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ...

pidtonglangpra

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

23 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราช ดำริ พัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ...

farungkeenok

ฝรั่งขี้นก ผลไม้ที่มากคุณค่าแต่คนลืม

22 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ฝรั่งสีชมพู หรือ ฝรั่งขี้นก คนสมัยก่อนคงจะรู้จักกันดีว่าเป็นผลไม้ทรงกลม ขนาดปานกลาง ที่มีเนื้อทั้งสีขาว เหลือง ชมพู กลิ่นหอม ...

karunsukapan

การุณ ศุขะพันธ์ เกษตรกรดีเด่นไร่นาสวนผสม

21 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

ในปี 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งการพิจารณาตัดสินคัดเลือก ในสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ คุณการุณ ...

hedpaokeb

เห็ดเผาะ อาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

20 ธันวาคม 2556 - แสดงความคิดเห็น

เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ(Astraeus hygrometricus(Pers.) Morgan) เป็นเห็ดเศรษฐกิจพื้นเมืองของไทยที่มีผู้นิยมบริโภคกันมากเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่ดี ดอกเห็ดมีลักษณะกลม ขนาด1.5-4 ซม.ไม่มีก้านดอก ...

© 2014 สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง ไม่สงวนลิขสิทธิ์.