โดย monmai

nuaddek

นวดอย่างไรให้เด็กฉลาด

31 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การนวดเป็นศาสตร์และศิลปะ ถ้าได้นวดอย่างสม่ำาเสมอ จะทำาให้เด็กมีสมาธิดี นิ่งขึ้น อารมณ์ดี นอนหลับได้ง่ายและนานขึ้น

kawrai

ข้าวไร่ ข้าวบนที่ดอน ไม่มีน้ำขัง

30 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การปลูกข้าวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่ำ ๆ ...

waowlum

วัวหลุม วัวชีวภาพ

29 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การเลี้ยงโคนมในหลุมนี้เป็นแนวคิดที่ได้พัฒนาดัดแปลงต่อยอดมาจากการเลี้ยงหมูหลุมในระบบชีวภาพ โดยได้นำวิธีการดังกล่าวมาทดสอบการเลี้ยงลูกวัว วัวรุ่น และวัวสาวภายในฟาร์ม ...

pakalungteam

ปะการังเทียม แหล่งอาศัยของปลา

28 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ปะการังเทียม (Artificial Reefs) หรือ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Artificial Habitats) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อดัดแปลงสภาพพื้นทะเล ด้วยการเลียนแบบจากธรรมชาติที่สังเกตเห็นว่า ...

nga

งา แหล่งโปรตีนและแร่ธาตุสูง

27 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

งาเป็นพืชไร่น้ำมันที่เสริมรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากลงทุนต่ำ ใช้เวลาปลูกสั้น และทนแล้งได้ดี มีตลาดกว้างขวาง และราคาดี เกษตรกรนิยมปลูกงาก่อนหรือหลังพืชหลัก ...

kamsingmalahom

คำสิงห์ มาลาหอม ปราชญ์ชาวบ้าน พออยู่ พอกิน พอเพียง

26 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การแสวงหาความรู้ใส่ตัวเอง จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานโดยเฉพาะการทำเกษตร เพราะปัญหาการทำเกษตรมีมาก มีทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาในด้านโครงสร้างการเกษตร เช่น เรื่องน้ำ ...

mamoungbao

มะม่วงเบา มะม่วงถิ่นภาคใต้

25 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

มะม่วงเบาเป็นพืชประจำถิ่นภาคใต้มีผลขนาดเล็กประมาณเท่าไข่ไก่ มีผลเกือบตลอดปี จึงได้เรียกว่ามะม่วงพันธุ์เบา ตามระยะเวลาการออกผล ...

mamoungkaw

มะม่วงแก้ว ทำมะม่วงดองรสเลิศ

24 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

มะม่วงแก้ว…เป็นมะม่วงกินดิบ หรือกินสุก แยกเป็นแก้วขาว(แก้วป่า) เนื้อนิ่มไม่อร่อย แก้วเขียว เนื้อแน่น กรอบ มัน สุกจะเนื้อเหนียว นิยมเอามากวนเป็นมะม่วงแผ่น ...

yanangi

เห็ดยานางิ เห็ดโคนญี่ปุ่น

23 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

เห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะในถุงพลาสติกซึ่งมีวิธีการดูแลรักษาและ การเพาะเลี้ยงคล้ายกับเห็ดนางฟ้าภูฏาน ...

tao200ltangp

เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง

22 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นเตาที่ ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น (ถังน้ำมัน200 ลิตร) โดยได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ การเผาไหม้ ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

หว้า ฝาดนิดหวานหน่อยจิ้มเกลือแสนอร่อย

21 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

หว้า เป็นต้นไม่ขนาดใหญ่ ทรงพุ่มกลมหนาทึบ เป็นไม้ในสกุล “Eugenia ” คือพวกเดียวกับกานพลู ชมพู่ อยู่ในวงศ์ ” Myrtaceae ” พืชต้นนี้ ลำต้น เปลาตรง แตกกิ่งก้าน ปลายกิ่งห้อยลง ใบ เดี่ยว ...

knayod

เครื่องหยอดแถวข้าวงอก (Rice Drum Seeder)

20 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

การปลูกข้าวแบบเป็นแถว (Straight Row Direct Seeding) โดยใช้เครื่องหยอดแถวข้าวงอก (Rice Drum Seeder) เป็นการทำนาหยอดน้ำตมด้วยเครื่อง เป็นการนำข้อดีของการทำนาดำและนาหว่านมาใช้

kuichaykawtang

กุยช่ายขาว วิธีปลูกไม่ให้โดนแสง

19 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

กุยช่ายเป็นพืชล้มลุกที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหอม และกระเทียม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานประมาณ 3 ปี เมื่อนำไปปรุงอาหารจะมีคุณสมบัติทางยา ...

kuichay

กุยช่าย ผักผัดรสชาติดี

18 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

กุยช่ายเป็นพืชวงศ์เดียวกับหอมและกระเทียม ในท้องตลาดมีกุยช่าย 3 ชนิด ได้แก่ กุยช่ายเขียว กุยจ่ายขาว และดอกกุยช่าย ซึ่งแท้จริงเป็นกุยช่ายพันธุ์เดียวกัน ...

puycheesidean

ปุ๋ยฉี่ไส้เดือนดิน

17 สิงหาคม 2557 - แสดงความคิดเห็น

ฉี่ไส้เดือนดินเป็นน้ำที่มีเอนไซม์และโฮโมนจากไส้เดือนดินที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ฮอร์โมนพืช สารเร่งการเจริญเติบโตสำหรับพืช ...

© 2015 สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง ไม่สงวนลิขสิทธิ์.